WordPress database error: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `kanaja_termmeta` (`term_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (3612, '_fusion', 'a:0:{}')

ಜನಪದ – ಕಣಜ

WordPress database error: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `kanaja_termmeta` (`term_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (3612, '_fusion', 'a:0:{}')

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೦೧. ಕಡೆ ತೋಟದ ಎಸ್. ಕೆ., ೧೯೮೩, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಗುತಿಯರು ಹಾಗೂ ದೇವದಾಸಿ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೬. ಉಪಸಂಹಾರ

ರೇಣುಕೆ-ಜಮದಗ್ನಿ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾಣದ ಘಟನೆ ಜಾನಪದೀಯವಾದಾಗ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಂದೆ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೫. ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಪರಂಪರೆ

ಹುಲಿಗಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಶಿರವೂ, ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಹೊಸೂರಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಡವೂ ಉಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಭಕ್ತ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೪. ದೈವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಗಳು (೧)

ಮತ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗೋಚರ ದೈವಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾನವ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಮತಾಚಾರಗಳಿಗೆ, [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೮)

ಹೊಸೂರಮ್ಮನ ಮನದರಿಕೆ ಉದೋ . . . . . ಒಪ್ಪುಳ್ಳ ಮನದಕ್ಕಿ, [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೭)

ಹೊಸೂರಮ್ಮ ನೆನೆಯಾಕೆ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ನೆನೆಯಾಕೆ ಉತ್ತುತ್ತಿ ಹಣ್ಣೆಬೇಕೇ ಮುತ್ತಲಿಯ ತುಂಬಾ ಹೂವಬೆಕೇ . [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೩)

ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಈ ಘಟನೆಯು ೧೯೬೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು. [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೬)

ಬ್ಯಾಡ, ಬ್ಯಾಡ, ಎಂದಾರೆ ಬ್ಯಾಡ, ಬ್ಯಾಡ, ಅಂದಾರೆ, ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಂದ್ಯಾವ್ವಾ ವಾಲಿ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೫)

ಹರಿದೇವರು ಬಂದೆ ಹುಲಿಗೆವ್ವಾ ಹರಿದೇವರು ಬಂದೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಾರೆ ಹರಿದೇ ಹುಲಿಗೆವ್ವ ಒಳಗಿಲ್ಲೇ           [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೪)

ನಡಿ ತಾಯಿ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ತಾಯಿ ನಡಿ ಹೋಗೋಣಾ ರಾಜ್ಯದ ಮ್ಯಾಲ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೨)

ಸದ್ದು ಸದ್ದುಲೋ ಹನುಮ, ಗದ್ದಲು ಬಹಳ ಮಾಡಬೇಡ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಾದಾಗ ರಾಮನ ದೂತ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೩. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ (೧)

ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಥೆ, ಐತಿಹ್ಯ ಮತ್ತು ಗೀತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೨. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ

ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರಮ್ಮ ದೈವಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಕೇತ್ರಗಳು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೧. ಪೀಠಿಕೆ

ಆದಿಮ ಮಾನವನು ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚರಣೆಗಳ ಉಗಮವಾಯಿತು. ತಾನು ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೧೦. ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾನಪದ

ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ತಮಾನವು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಒಂದು [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೭. ಹಂಪಿ ಕೀಟ ಜಾನಪದ

ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾಗೆಯೆ ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೮. ಹಂಪಿ ಜಲ ಜಾನಪದ

ಜಲವನ್ನು ಮಾತೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಆದಿಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಅಭಾವವಿರುವ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೬. ಹಂಪಿ ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ (೨)

ಬ್ಯಾಲದ ಗಿಡ: ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮರವೇ ಹೂವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೬. ಹಂಪಿ ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ (೧)

ಸಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜನಪದರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜ್ಞಾನ ಗಾಢವಾಗಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top