ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೯. ಹಂಪಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜಾನಪದ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪದಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಚಹರೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೪. ಹಂಪಿ ಜಲಚರ ಜಾನಪದ

ಜಲಚರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತಲು ಭಿನ್ನವೇನಲ್ಲ. ಜನಪದರು ಎಲ್ಲ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೨. ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಜೈವಿಕ ಅನುಭಾವ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದು. ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೌಖಿಕ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೩. ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದ (೧)

ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದರ ಎರಡನೆ ಹಂತವೇ ಪಶುಪಾಲಕ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೧. ಜೈವಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ (೨)

ಅಭೌತಿಕ ಚಲನೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾಸವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿವೆ. [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೧. ಜೈವಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ (೧)

ಅಂತಸ್ಥ ಜೈವಿಕತೆ ಜೀವ ಜಾಲದ ಅನಂತ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ಅರಿಕೆ

ಅವ್ಯಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ ಬರೆದ. ಈ ಎರಡೂ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೫. ಹಂಪಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಾನಪದ (೧)

ಹಂಪಿಯ ಪರಿಸರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಹಾರ, ವೈವಿಧ್ಯ ಜೀವಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೫. ಹಂಪಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಾನಪದ (೨)

ನೀರುಗೋಳಿ: ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಊರ ಒಳಗೇ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೩. ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದ (೨)

ಕಾಡುಮೇಕೆ: ನಾಶವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೇಕೆ. ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮೇಕೆ ಇದ್ದವೆಂದು [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ತಿಗಣಿ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಯಮುನವ್ವ (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಗಂಗವ್ವ (ಬಲಗಡೆ) [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ವಕ್ತೃಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಜಾತಿ ವಯಸ್ಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳ ೦೧. ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ ಹರಿಜನ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ: ೧೯೭೮; ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಮಾಜ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೬. ಮುಗಿಯದ ಮುಕ್ತಾಯ (೧)

ಅದ್ಯಾಕೋ ಬರೆ ಉಮ್ಮಳಿಕೆಗಳೇ ಬರಾಕತ್ತ್ಯಾವು. ಮಗ-ಸೊಸೆ ಯವ್ವಾ ಊಟಕ್ಕ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಯಾಕತ್ತಾರ. [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೭)

“ಕೇಸರಾಳದೇವಿ ನಲ್ವತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ನನ್ನ ಹಾಡ್ಕಿಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೫. ಹಾಡಿಕೆಯು ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿಯಾದಾಗ (೨)

೫. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ ಹಾಡುಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಹಾಡಿಕೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ

ಉಡಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ‘ಜೋಗತಿಯರು’, ‘ಬಸವಿಯರು’ ಮೊದಲು ಹೊಂದುವ ಲೈಂಗಿಕ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೬. ಮುಗಿಯದ ಮುಕ್ತಾಯ (೩)

ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ನಮೂದು: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ‘ದೇವದಾಸಿ’ಯರಿಗೆ, ‘ದೇವದಾಸಿ’ಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ, [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೬. ಮುಗಿಯದ ಮುಕ್ತಾಯ (೨)

ಸಂಘಟನೆ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top