ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ

Home/ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೨. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಗತಿಗಳು

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಗಳನ್ನು [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೪. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ (೧)

ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೩. ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ (೨)

ಮುಚ್ಚಿದ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮವರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೩. ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ (೧)

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೧. ಸಮಾಜ ಥಿಯರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ (ಭಾಗ-೨)

ಭಾಗ – ೨ ಸಮಾಜ, ಅರ್ಥ, ರಾಜಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿಯ ಗುಣ ಹೇಗೆ [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೭. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಧಾನಗಳು (೧)

ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಗತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೬. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ – ಆನುಷಂಗಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು (೨)

ಮಾಹಿತಿಯ ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೫. ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೀಕರಣ (೨)

ಈ ಬಗೆಯ ಕಲ್ಪಿತ ಅಥವಾ ರಚಿತ ಸತ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೫. ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೀಕರಣ (೧)

ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೀಕರಣ ಎನ್ನುವ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೪. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ (೨)

ಬಹುಸತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲಿನ ವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಶಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೬. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ – ಆನುಷಂಗಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು (೧)

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆನುಷಂಗಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಯೋಗೇಶ್ ಅಟಲ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ಇನ್‌ ಏಶಿಯಾ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಅಭಿನವ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೮. ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨)

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೮. ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧)

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮತ್ತು [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ೭. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಧಾನಗಳು (೨)

ಅವಲೋಕನಾ ವಿಧಾನ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ, ಸಂದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಗಳು

ಡಾ. ವೆಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ [...]

ಸಮಾಜ ಸಂಶೋಧನೆ: ಕೆಲವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಾದಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕ್ರಮ. [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೦೧. ಕಡೆ ತೋಟದ ಎಸ್. ಕೆ., ೧೯೮೩, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಗುತಿಯರು ಹಾಗೂ ದೇವದಾಸಿ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೬. ಉಪಸಂಹಾರ

ರೇಣುಕೆ-ಜಮದಗ್ನಿ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾಣದ ಘಟನೆ ಜಾನಪದೀಯವಾದಾಗ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಂದೆ [...]

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು: ೫. ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಪರಂಪರೆ

ಹುಲಿಗಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಶಿರವೂ, ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಹೊಸೂರಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಡವೂ ಉಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಭಕ್ತ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top