ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮುದಾಯ

Home/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮುದಾಯ

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಿಚಾರ : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೩. ಸಿರಿಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಆದರ್ಶವಿದೆಯೆ ?

ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೈವ ಕಥನಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸ ೧೮೭೫ರಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೪. ಸಿರಿ : ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನೆಲೆಗಳು

ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿನ ಮೌಖಿಕ ಕಥನಗಳಾದ ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೫. ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಪಠ್ಯದ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಇದು ನಿಜ ಕೂಡಾ. ಆದರೆ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೬. ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಪಠ್ಯದ ಸ್ಥಾನ – ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಜಾನಪದವನ್ನು ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನೂ (ಸಿರಿಯ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೭. ಸಿರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು

‘ಸಿರಿ’ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು’ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೮. ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ : ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘರ್ಷದ ನೆಲೆಗಳು

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಸಂಘರ್ಷದ  ನೆಲೆಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸುವ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೯. ಸಿರಿ ಪಠ್ಯದ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಗಳು

  ಸಿರಿ ಪಂಥವು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೈದುಂಬುವಿಕೆಯ ಆರಾಧನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಯು [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೧. ಸಿರಿ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ : ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ

ಪಾಡ್ದನ ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನನ್ಯತೆಯ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೨. ಸಿರಿಕಾವ್ಯ ಸಂಪಾದನದ ತಾತ್ವಿಕತೆ

ತುಳು ಸಿರಿಕಾವ್ಯದ ಸಂಪಾದನದ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಧಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಮುನ್ನ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೪. ಪಾಡ್ದನಗಳು : ದೇಶಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ತುಳುವಿನಂಥ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮ ವಿಕಾಸವನ್ನು [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೫. ಸಿರಿಪಾಡ್ದನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ

೧೮೧೬ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೩. ಸಿರಿಯ ಆ ನಿಶಾರಾತ್ರಿ

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳಗಳ [...]

ಸಿರಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೦. ಸಿರಿ ಪಠ್ಯದ ಅಂತರ್ ಪಠ್ಯೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಹಾಡುಗಾರರಲ್ಲಿ ‘ಮಾನಸಿಕ ಪಠ್ಯ’ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top