ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ: ಲೇಖಕರ ಮಾತು

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರೆತದ ಆಳ್ವಾರರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಆದಷ್ಟೂ ದಿವ್ಯ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ (೪)

೩. “ಕುಲವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕುಲವನ್ನಿತ್ತ ರಂಗನಾಥನ ಅತಿಶಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು “ಭಾರವಾದಹಳೆಯ ಪಾಪದ ಅಂಚನ್ನು [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ (೩)

ತೊಯ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ದೇವದೇವಿ ಬಂದಳು. ವಿಪ್ರ ಆಕೆಗೆ ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡಿದ. ಮಳೆಯೂ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ (೨)

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪುನರಪಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ (೧)

ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು – ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು – ದುಸ್ತರವೆನಿಸುವ, ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭಾವ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ (೫)

ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ತಿರುಮೊಳಿಯು ಪ್ರಮುಖತಃ ಕೃಷ್ಣಚರಿತ್ರೆ, ಗೋಪಿಕೆಯರ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಭವ, ಯಶೋದೆಯ ಮಾತೃಪ್ರೇಮ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ (೭)

‘ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್ ಈಶರ್ಕುಂ ನಾನ್ಮುಹರ್ಕುಂ ತೆಯ್‌ವಂ ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಉನ್ನೈ ಇನಿ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಳ್ವಾರರು- ಒಂದು ಅವಲೋಕನ (೬)

ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಿಕೃಷ್ಟರಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವಿಹೀನರಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಧೃಢವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ [...]

ಮರೇಗುದ್ದಿ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ: ಅನುಬಂಧಗಳು

ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು: ೧. ಶರಣ ಕಿರಣ(ಸಂ) ಡಾ. ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆ ೨. ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ [...]

ಮರೇಗುದ್ದಿ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ (2)

ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ [...]

ಮರೇಗುದ್ದಿ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ (1)

ಪ್ರವೇಶ ಭಾರದ ದೇಶದ ಸಾಧುಸಂತರ ನಾಡು ಋಷಿಗಳ ಬೀಡು, ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು [...]

ಮರೇಗುದ್ದಿ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ [...]

ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆ: ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಲೇ: ವಿ.ಜಿ. ದೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಜಿ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ, ೧೯೯೨, ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ [...]

ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆ (2)

ಕಾಪಾಲಿಕರು ಶೈವಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ವಾಮಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾಪಾಲಿಕರದು. ಇವರು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂಗೂ ಇವರಲ್ಲಿ [...]

ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆ (3)

ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ (ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ) ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ (ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ [...]

ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆ (1)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಶರಣರು, ಸಂತರೂ, ಮಹಾಮಹಿಮರು, ದಾಸರು [...]

ಏಳು ಊರಿನ ದೇವತೆಗಳು: ಅನುಬಂಧಗಳು: ೩. ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧.      ಡಾ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ೨೦೦೧, ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡಮ್ಮ, ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ [...]

ಏಳು ಊರಿನ ದೇವತೆಗಳು: ಅನುಬಂಧಗಳು: ೧. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರ ವಿವರಗಳು

  ಕ್ರ.ಸಂ.    ಹೆಸರು   ಪಂಗಡ   ವಯಸ್ಸು           ಊರು ೦೧.       ಗವಿಯಪ್ಪ S/O ಪುಟ್ಟಯ್ಯ           [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top