ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

Home/ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ/ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಪರಾಮರ್ಶನ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಇಮೆನ್ವಲ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟೇಯಿನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಲಂಡನ್: ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಾಲ್ಕು-ಸಾರಾಂಶ (೨)

ಕೋಷ್ಟಕ -2 ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು -1974-2007 (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರಗಳು [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಾಲ್ಕು-ಸಾರಾಂಶ (೩)

ಕೋಷ್ಟಕ-8 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ನೀರಾವರಿ ವಾಹನಗಳು [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಾಲ್ಕು-ಸಾರಾಂಶ (೧)

ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮೂರು-ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು (೧)

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆರು ದಶಕಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮೂರು-ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು (೨)

ಏಕೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದ ಭೂರಹಿತರು (ದಲಿತರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ಇತರ ಭೂರಹಿತರು) ಪಡೆದ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಎರಡು-ಸ್ಥಳೀಯ ಬಲಾಢ್ಯರ ಆದ್ಯತೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪಿಸಿದ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಸಾಹತ್ತೋತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸುವುದು. ಭಾಷೆಯ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಒಂದು-ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಲೇಖಕರ ಮಾತು

ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಸಾಹತ್ತೋತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆಲಸ [...]

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ (೨)

ಜಕಾತಿ: ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೆಯ ಅನುಬಂಧದ ಎರಡನೆಯ ಪಟ್ಟಿ(ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಾಧೀನ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ)ಯಲ್ಲಿ [...]

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕನ್ನಡಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿಸುವತ್ತ

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ [...]

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ (೧)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದ ನಂತರ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದೆ. ಈ [...]

ಅರ್ಥನೋಟ: ಭಾಗ ೧೪ – ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವಿಚಾರ: ೧೧೬. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುನಯನ-ಜಸವಂತ್ ತಂತ್ರ

‘ಹಣ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ – ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ’ – ಹೀಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥಸಚಿವರು [...]

ಅರ್ಥನೋಟ: ಭಾಗ ೧೪ – ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವಿಚಾರ: ೯೮. ವಿಆರ್‌ಎಸ್ – ಪೋಲಾಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆ? ಅವರಿಗೆ ವಿಆರ್‌ಎಸ್ ಕೊಡಿ. ಇದೇ ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ [...]

ಅರ್ಥನೋಟ: ಭಾಗ ೧೪ – ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವಿಚಾರ: ೧೧೫. ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಮಾಯಾದಂಡ ಉಂಟೆ?

ಬಜೆಟ್ ಜ್ವರ – ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಬಿಸಿ [...]

ಅರ್ಥನೋಟ: ಭಾಗ ೧೪ – ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವಿಚಾರ: ೧೧೪. ಬೇನೆ ತರುವ ಬದಲಾವಣೆ

ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ತಂತ್ರ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಅರ್ಥನೋಟ: ಭಾಗ ೧೪ – ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವಿಚಾರ: ೧೧೧. ವ್ಯಾಟ್ ಜಾರಿ-ತೆರಿಗೆ ಬಾಚಲು ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದಿ ತೆರಿಗೆ ಯಾವುದು?  ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕನಾದರೂ [...]

ಅರ್ಥನೋಟ: ಭಾಗ ೧೪ – ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವಿಚಾರ: ೧೧೨. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯದ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ

‘ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಬೇಡ’ - ನಿತ್ಯ ವಾಡಿಕೆಯ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top