Categories
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಯಾಕೀಗ ಭೂಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪರಾಮರ್ಶನ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕೃತಿ:ಯಾಕೀಗ ಭೂಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಲೇಖಕರು: ಎಂ. ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ರಾಜನೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಕೃತಿ:ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ರಾಜನೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಎಂ. ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳು

ಕೃತಿ:ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳು
ಲೇಖಕರು:, ಶ್ರೀ ಎ.ಶ್ರೀಧರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕೃತಿ:ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಲೇಖಕರು: ಪಂಚಪ್ಪ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ದೇಶೀಯತೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ

ಕೃತಿ:ದೇಶೀಯತೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ?

ಕೃತಿ-ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
ಸಂಪಾದಕರು-ನೀಲಾದ್ರಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌

ಕೃತಿ – ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್

ಲೇಖಕರು – ಶ್ರೀ. ಎ. ಶ್ರೀಧರ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ Download

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಕೆನರಾದ ವಿಭಜನೆ ಹತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕೃತಿ:ಕೆನರಾದ ವಿಭಜನೆ ಹತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಕೆ. ಮೋಹನ್ಕೃಷ್ಣ ರೈ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನತೆ

ಕೃತಿ-ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನತೆ
ಲೇಖಕರು-ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ನೀತಿವಾಕ್ಯಾಮೃತಂ

ಕೃತಿ:ನೀತಿವಾಕ್ಯಾಮೃತಂ:
ಲೇಖಕರು: ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ/ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ/ನೀತಿವಾಕ್ಯಾಮೃತಂ: ಪದಕೋಶ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ

ಕೃತಿ-ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ
ಕುಲಪತಿಗಳು-ಡಾ. ಎ. ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ