ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೦. ಫಾಹಿಯಾನನು ಕಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (೧)

೧ ಪಾಹಿಯಾನನು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೧. ವೇಮನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುಭಾವಿಗಳು

ಧರ್ಮ, ರಾಜ್ಯ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನುದ್ಧರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೦. ಫಾಹಿಯಾನನು ಕಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (೨)

ಆನಂತರ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ, ಬಿಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಚೇದಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೯. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ : ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು (೧)

ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಆದುನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಬಿಕ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಷೆಯ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಅವಿಷ್ಕಾರದತ್ತ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೫. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ‘ಕುಳವ’ ಭಾಷೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೭೬೯ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳು [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೩. ಆರ್ಯ – ದ್ರಾವಿಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

೧ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ : ದ್ರವಿಡೇ ಭಕ್ತಿರುತ್ಪನ್ನಾ ವೃದ್ಧಿಂ ಕರ್ನಾಟಕೇ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೪. ದ್ರಾವಿಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

‘ದ್ರಾವಿಡ’ ಎಂಬ ಪದವು ದೇಶವಾಚಕವಾಗಿಯೂ ಜನಾಂಗವಾಚಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಎಂದಾಗ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೧. ದ್ರಾವಿಡ – ಆರ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಜಾನಾಂಗೀಯ (ರೇಸಿಯಲ್)ವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೨. ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆಯ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ಜಾತಿಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾತಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾದ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ಸಂಪಾದಕನ ಮಾತು

ಕಣ್ಣಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಯ ತೋರುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೮. ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ರಾವಿಡಾಧ್ಯಯನಕಾರರು

೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಾದಿಯ ರಮ್ಯ ಚಳುವಳಿಯು ಇತರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಜತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ೬. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಕಾಗುಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿಗಳ ಚಾಕ್ಷುಶ ರೂಪವೇ ಲಿಪಿ. ಲಿಪಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಕಲೆ ಬಹಳ [...]

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿಸುವತ್ತ

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ [...]

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು : ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನು [...]

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು : ೧. ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದು (ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ) ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ [...]

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು : ೨. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ, ನಿಘಂಟುಗಳು, ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಜಾನಪದ [...]

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು : ೩. ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಸೂಚಿಗಳ ರಚನೆ

‘ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರವು’ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ‘ಶಾಸನಗಳ ಸೂಚಿಯ’ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು [...]

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು : ೪. ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೂ ಶಾಸನಗಳಿಗೂ [...]

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಬಹುಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು : ೫. ಪ್ರಾಚೀನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಲಕಸುಬುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ಪ್ರಾಚೀನ ಬದುಕು ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಠವಾದುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಲೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top