ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ

Home/ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ೫. ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ; ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು (೨)

ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಗಳು ನೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ [...]

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ೨. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ

ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಾದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ನದಿ [...]

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ೪. ಕೃಷ್ಣನಗರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ಜನಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ

ಕೃಷ್ಣನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮತ್ತೊಂದು ದೌಲತ್‌ಪುರ. [...]

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ೩. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ [...]

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ೫. ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ; ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು (೧)

ನೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ [...]

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ೧. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ನೀರು ಜೀವಸೆಲೆಯಾದರೆ [...]

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಬಯಲನು ತುಂಬುವ ಆಲಯದ ಬೆಳಕಿನ ಬೀಜಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಹುತ್ವದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಹರಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೪ – ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಕಲಿಯುಗ ಮನು-ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾರುವವ : ಅತ್ತ ಪೋಗಿ ಅತ್ತತ್ತರಾಗಿ ಹತ್ತಿರಬರಬ್ಯಾಡಿರತ್ತಸಾಗಿ ಅತತ್ತ ಪೋಗಿ||ಪ|| [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೩ – ನಾಟಕ (೧)

ನಡುನೀರ ಹಡಗು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗುಣಗಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಂಭತ್ತುಕೋಟಿ ಜನರೊಡೆಯ [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೨ – ನನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ (೨)

೪. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಮಿನ ವಿವರ, ನಿಯಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೨ – ನನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ (೧)

ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಹಾಸ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನೇ [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೧ – ಕಾವ್ಯ: ಹರಿಜನಾಭ್ಯುದಯ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನಗಳು (೧೫)

೭೧. ಶನಿವಾರದ ನಿಷ್ಠೆ ದಮ್ಮನಿಂಗಳ ಹರಿಜನರು ಎಲ್ಲ ದಾಸರ ಮನೆತನದವರು ಮಾಸಿದ ಸೀರೆಯನೊಗೆಯದೆ [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೧ – ಕಾವ್ಯ: ಹರಿಜನಾಭ್ಯುದಯ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನಗಳು (೧೪)

೬೬. ಹಳೆಯಬೀಡು ದೇವಾಲಯ ನೋಡು ಕಲೆಯನಾಡು ಹಳೆಯ ಬೀಡಿಗಿಳೆಯೊಳೀಡಿರುವುದೆ   ||ಪ|| ನೋಡಿರೀನಲಿದಾಡಿರೀ [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೧ – ಕಾವ್ಯ: ಹರಿಜನಾಭ್ಯುದಯ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನಗಳು (೧೧)

೫೧. ಮತಾಂತರವೊಂದೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮತಾಂತರವೊಂದೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ         ||ಪ|| ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬೇಗಳಿಸುವ ತಂತ್ರ [...]

ಡಿ. ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭಾಗ ೧ – ಕಾವ್ಯ: ಹರಿಜನಾಭ್ಯುದಯ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನಗಳು (೧೨)

೫೬. ವಸಂತವರ್ಣನೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿರೀ ವಸಂತರಾಜ ಸಾರುತಿಹನು ನೋಡ ಬನ್ನಿರಿ     ||ಪ|| [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top