ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

Home/ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ೩. ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯದ ನೆಲೆಗಳು

ಸೃಜನ, ಸಂಕಲನ, ಸಂಪಾದನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಂತೆ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಚಲನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ [...]

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ೬. ಸಮಾರೋಪ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ, ಗದ್ಯಾತ್ಮಕ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ವಿವರಾತ್ಮಕ, ತಾತ್ವಿಕಾರ್ಥ [...]

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ೫. ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವ

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ತತ್ತ್ವಗಳು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಗಾಹೆ [...]

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ೨. ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ

೧. ಅರ್ಥ – ಉಗಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು [...]

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ೧. ಪ್ರವೇಶ

ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ, [...]

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ೪. ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ – ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಲಿಗೆ ಬರೆದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ರುಜನ ಹಾಗೂ [...]

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ಪರಮಜಿನೇಂದ್ರ ವಾಣಿಯೇ ಸರಸ್ವತಿ

ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ವೃಷಭನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜೈನಧರ್ಮ ತರುವಾಯದ ೨೩ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೨. ಶರಣರೂ ಕಲೆಗಳೂ

೧ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಕೊಟ್ಟ ವಿನೂತನವಾದ ಮಹಾ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಯಕ. ಸರ್ವರೂ [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೪. ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ – ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ವಚನಕಾರರು ಅನೇಕ ‘ಹೊಸತು’ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೬. ರಾಯ ರಾಜಗುರು ಶ್ರೀಮತ್ ಕಾಶೀವಿಲಾಸ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿದೇವರು

ಶ್ರೀಮತ್ ಕಾಶೀವಿಲಾಸ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿದೇವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಂಗಮವಂಶದ ದೊರೆಗಳ ಕುಲಗುರು; ರಾಜಗುರು; [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೩. ಶಿವಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ

೧ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೂಡಿ [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೫. ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

೧ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು; ಆಗಿನ ಗುರುಕುಲಗಳು, ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಮಾತಿಗೆ [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೧. ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದೆಯ ಪಾತ್ರವೈವಿಧ್ಯ – ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾಗು ಜನ ಕೂಡಿ [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೦. ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ (೨)

ಈಗ ಕನಸುಮನಸಿನಲ್ಲಿ – ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲನ ನೆನಹೇ ನೆನಹು. ಆತ ಬಂದೇ ಬರುವನೆಂದು [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೧೮. ಹರಿಹರನ ಗದ್ಯ

೧ ಹರಿಹರ ಕ್ರಾಂತಿಕವಿ; ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಯುಗಪುರುಷ ಹಳೆಯದನ್ನೂ, ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದುದನ್ನೂ [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೧೯. ಹರಿಹರನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ (೨)

ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮುಗಿಸುವನು. ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ದು ಎತ್ತಿನೊಳು ಹೇರಿತಂದು [...]

ಉಲಿವ ಮರ: ೨೦. ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ (೧)

‘ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ’ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಧುರಭಾವ. ಈ ಮಧುರಭಾವಕ್ಕೆ “ಸತಿಪತಿ ಭಾವ” ಎಂದೂ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top