ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

Home/ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ನಡುಗಾಲದ ಕನ್ನಡನಾಡು: ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಏಕೀಕರಣೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಾಜ: ೫. ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಕನ್ನಡನಾಡು

ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವೇದನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಮಾಜದ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೨೩. ‘ಸಿರಿದರ್ಶನದ ಕಳ’ – ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಸಾಮೂಹಿಕ ದೈವಾವೇಶದ ವಿಶೇಷತೆಯುಳ್ಳ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆಯು ಕವತ್ತಾರು, ನಂದಳಿಕೆ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಉರ್ಕಿತೋಟ, ಉರುಂಬಿದೊಟ್ಟು, ನಿಡಿಗಲ್ಲು, [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೨೫. ತುಳು ಜನಪದಗೀತಗಳ ಛಂದೋವಿನ್ಯಾಸ

ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಬದ್ಧವಾದ ಸಮೃದ್ಧಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ. ಹಾಗೆಂದು, [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೨೪. ತುಳು ‘ಸಂಧಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ

ತನ್ನ ನಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ನಲ್ಗತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಕವಿ ಮುದ್ದಣ ತಲೆ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೨೨. ಭೂಮಿತಾಯಿಯ ಮೀಹದ ಹಬ್ಬ-ಕೆಡ್ದಸ

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಆಚಾರವಿಧಿ(Fertility cult) ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೨೧. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲಾಂಶಗಳು

ಕರ್ಣಾಟಕದ ರಾಜಕಲೆ, ಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ಕಲೆ, ಜಾಗೃತ ಕಲೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಲೆ, ಸಮಗ್ರ ರಂಗಭೂಮಿ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೨೦. ತುಳುವರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಲಂಕರಣ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ಉಪಭಾಷೆಗಳ, ವಿವಿಧ ಮತಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಜನಪದ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೯. ತುಳು ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟಸ್ವಾಮಿ

ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಐತಿಹ್ಯಗಳೂ ಜನಪದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳೂ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೮. ಮೂಡದಾಯ ಯಾರು?

ಲೋಕ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾದುದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುವ ವಿಚಾರ; ಜನಜೀವನ, ನಂಬಿಕೆ, ಅಭಿರುಚಿ, ಕಲೆ, [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೭. ಭೂತಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ-ಗುಳಿಗ

ದೈವಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗನದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ದೈವತದ ಬಗೆಗೆ ಜನಪದರು [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೩. ಸಮುದ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು

ನಿಸರ್ಗದ ಕೈಗೂಸಾದ ಮಾನವ ಅದರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೬. ಉಭಯಲಿಂಗಿ ದೈವಗಳು

ತುಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜುಮಾದಿ ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ? ಹಾಗೆಯೆ ಮಲರಾಯ. ಕೊಡಮಣಿತಾಯ, ಪಂಜಂತಾಯ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೨. ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬುದು ಸುವಿದಿತ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನೇಕ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೪. ಇಸ್ಲಾಂ ಮೂಲದ ತುಳುದೈವ-ಬಬ್ಬರ್ಯ

ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಕೆಡಿಸತಕ್ಕ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೧. ದೈವಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕತೆ

ದೈವಕಥನಗಳಾದ ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನೋ ಸ್ಥಳಪುರಾಣ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನೋ ಪರಾಂಬರಿ ಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಲವು [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೦. ಪಾಡ್ದನ ಸ್ವರೂಪ

ತುಳುನಾಡಿನ ಬದುಕನ್ನು ಬಹು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿಯೂ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೧೫. ತುಳು ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಭೂತ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ [...]

ತುಳುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು: ೯. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿದೈವ ಮತ್ತು ‘ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ’

ಜನಪದ ದೈವಗಳು ಶಿಷ್ಟ-ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದೂ, ಶಿಷ್ಟ-ದೇವತೆಗಳು ಜನಪದ ದೈವಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸುವುದೂ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top