ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ

Home/ಕೃಷಿ/ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಗ್ರಂಥಋಣ

೧. ಫಾಂಜೆನ್, ಡಿ.ಡಬ್ಲು ; ಸಿಹಾಸೆಕ್ ಎಲ್.ಜೆ; ಹಾಫ್ಮನ್. ವಿ.ಎಲ್, ಹಾಗೂ ಸ್ವೆನ್ಸನ್ [...]

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಲೇಖಕರ ವಿಳಾಸ

೧.       ಡಾ. ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಆಲೂರ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ-ಜಾಗತಿಕ ವಿಭಾಗ [...]

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ (1)

ಪೀಠಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು [...]

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ (2)

ಮಾದರಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ [...]

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ (3)

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧರಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಫಾರಸು ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ [...]

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (5)

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ [...]

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (4)

ಸಾವಯವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ [...]

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (3)

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ [...]

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (2)

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು [...]

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (1)

ನಮ್ಮ ನಾಗರೀಕತೆ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು [...]

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. [...]

ದಾಳಿಂಬೆ – ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು (2)

ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೂಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. [...]

ದಾಳಿಂಬೆ – ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು (1)

ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು [...]

ದಾಳಿಂಬೆ – ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಭೂಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ: ಲೇಖಕರ ವಿಳಾಸ

ಡಾ. ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಆಲೂರ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ – ಜಾಗತಿಕ [...]

ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಭೂಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ: ಗ್ರಂಥ ಋಣ

೧. ಡೋರಾನ್, ಜೆ. ಡಬ್ಲ್ಯು, ಸೆರಾಂಟೋನಿಯೋ, ಎ. ಮತ್ತು ಲಿಬಿಗ್, ಎಂ. ಎ. [...]

ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಭೂಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ (3)

ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಭೂ – ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top