ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Home/ಕೃಷಿ/ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ಗ್ರಂಥ ಋಣ

ಕಲ್ಯಾಣಿಮಠ, ಎ.ಸಿ., ೧೯೬೮, ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೮. ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವೆ?

ಇದು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ಯುಗ. ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೬. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ೧೭೬೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರ ಹೆಸರು [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೪. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪಾಂತರ

ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೭. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಕಣಗಳು

‘ಇತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳವರು ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಕಳಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವ್ಯವಸಾಯ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೫. ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ

ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ

ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ಲೇಖಕರ ಮಾತು

ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಮೂಲ ಸೆಲೆ ಕೃಷಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೧. ಕೃಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂವಹನ

ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಿರುವುದು ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಕ್ಷರತೆಯೆಂದರೆ ಲಿಖಿತ [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೨. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲೀ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮಾನವನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು [...]

ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು (೩)

ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು           ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯು ಕೊಯ್ಯಲಿಗೆ ಬರುವತನಕ ಹಲವಾರು [...]

ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು (೧)

ಜನಪದರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠರು. ಅವರ ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ [...]

ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. [...]

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ: ೩. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು. ಈ [...]

ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆಗಳು : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. [...]

ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆಗಳು : ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಗುಳ್ಳವ್ವ

ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಮಣ್ನೆತ್ತಿನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ದಿನ ತಾವೇ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ [...]

ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆಗಳು : ಗಳೇ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು

ಪುರಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರದ  ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತಾಗದು. ಊರಿನ [...]

ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆಗಳು : ಕಣ ಮಾಡುವುದು

ಮುಂಗಾರಿ, ಸಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಯತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಕಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರಿ, ಸಜ್ಜೆ ರಾಶಿಗೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top