ಜನಪದ ಕೃಷಿ

Home/ಕೃಷಿ/ಜನಪದ ಕೃಷಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೮೭)

ತಮಿಳು ಜನಪದಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆಗಳು ಜನರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಕಾಲಿನ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೮೮)

ತಮಿಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಮಿಳಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೯೨)

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮರದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವಂತೆಯೇ ಮರದ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೯೦)

ತಮಿಳುನಾಡಿನಗೃಹೋಪಕರಣಗಳು – ಜನಪದ ಕಲಾವಸ್ತುಗಳ ತೌರೂರೇ ಗ್ರಾಮಗಳು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಾದ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೮೯)

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಟದ ಹಾಡುಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೮೫)

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನ ಪುರಾಣ : ‘ಕಡಲಿನ ಪುರಾಣ’ ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೮೬)

ತಮಿಳಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದಿವೆ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ತ)(೮೪)

ತಪ್ಪೆಟಗುಳ್ಳು ಉತ್ತರಾಂಧ್ರದ ಯಾದವರ ಒಂದು ಕಲಾರೂಪ. ಉತ್ತರಾಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾದವಕುಲದಲ್ಲಿ ‘ಆಲಗೊಲ್ಲ’ ಪಂಗಡದವರು ಈ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜಾ)(೮೧)

ಜಾಂಬ ಪುರಾಣ : ತೆಲುಗರ ಕುಲಪುರಾಣ, ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜ)(೭೯)

ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ – ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳೂ ಅವುಗಳ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಾಠಾಂತರಗಳೂ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜ)(೮೦)

ಜನಪದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜನಪದ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜ)(೭೮)

ಜನಪದ ಭಾಷಾ ಚಮತ್ಕಾರ ಭಾಷೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಎಂದರೆ ಚಾತುರ್ಯ, ಕೌಶಲ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಚಾ)(೭೧)

ಚಾಟ್ಟ್‌  ಚಾಟ್ಟ್‌ಎಂಬುದು ಕಾಣಿಕ್ಕಾರ ವರ್ಗದವರ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಾರೂಪ. ಇವರ ಕೇರಳದ ದಕ್ಷಿಣ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಚಿ)(೭೨)

ಚಿಮ್ಮಾನಕ್ಕಳಿ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಟಕವಿದು. ‘ಕನ್ನಲ್ ಕಳಂಪಾಟ್ಟು’ ಎಂಬ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜ)(೭೬)

ಜನಪದ ಕುಣಿತಗಳು ಜನಪದ ಕುಣಿತ ಜನಕಪದ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲ. ಮನುಷ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜಾ)(೮೨)

ಜಾತ್ರೆಗಳು : ಜಾತ್ರೆ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜ)(೭೪)

ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಜಗ್ಗಲಿಗೆಯು ಒಂದು ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. ‘ಜಗ್ಗ’ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಬಹಳ’ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿದೆ. [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜ)(೭೭)

ಜನಪದ ಗೀತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಗೀತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜನಪದ [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಜ)(೭೫)

ಜನಪದ ಆಟಗಳು ‘ಆಟ’ ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಹುದು. ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು [...]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ (ಚೊ)(೭೩)

ಚೊರಿ ಮುತ್ತೈಯನಾರ್ ಚೊರಿ ಮುತ್ತೈಯನಾರ್ ಎಂಬುದು ಪೊದಿಗೈ ಮಲೈಯಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಾಲಯ. [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top