Categories
ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣ್ಣುಗಳು

ದಾಳಿಂಬೆ – ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು

ಕೃತಿ-ಹಣ್ಣುಗಳು
ಸರಣಿ-ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಣ್ಣುಗಳು
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಮಾವು ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು

ಕೃತಿ:ಮಾವು ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ, ಡಾ. ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಆಲೂರ, ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್. ಮಾಮಲೇದೇಸಾಯಿ.
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ