Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಸಮಕಾಲೀನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಕೃತಿ:ಸಮಕಾಲೀನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್. ಬಂಟನೂರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ

ಕೃತಿ:ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ
ಲೇಖಕರು: ಎನ್ಕೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಣ್ಣಾಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಸಣ್ಣಾಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ

ಕೃತಿ:ಹಾಡುವಳ್ಳಿ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಕೆ.ಜಿ. ಭಟ್ಸೂರಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಗೆ

ಕೃತಿ: ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಗೆ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು

ಕೃತಿ:ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಕೃತಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಎಚ್. ಈ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜನ ಜಾನಪದ

ಕೃತಿ:ಜನ ಜಾನಪದ
ಲೇಖಕರು: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ಜನಪದ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ – ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಮ್. ಪಂಡಿತ್

ಕೃತಿ:ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಮ್. ಪಂಡಿತ್
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಬಿ. ಪಾಂಚಾಳ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣ

ರಂಗ ಪರದೆಗಳು

ಕೃತಿ:ರಂಗ ಪರದೆಗಳು
ಲೇಖಕರು:ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಜನಪ್ಪ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಕೃತಿ:ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಲೇಖಕರು:ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ

ಇಳಕಲ್ಲ ಸೀರೆ

ಕೃತಿ: ಇಳಕಲ್ಲ ಸೀರೆ

ಕೃತಿಯನ್ನುಓದಿ | Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ – ಜಮಖಂಡಿ ಅಪ್ಪಾಲಾಲ ನದ್ಧಾಫ

ಕೃತಿ:ಜಮಖಂಡಿ ಅಪ್ಪಾಲಾಲ ನದ್ಧಾಫ
ಲೇಖಕರುಅರ್ಜುನ ತಾ. ಕೋರಟಕರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಾಗಮಂಗಲ

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ತೂಬು
ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ತೂಬು

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು

೧. ಪಡುವಳ ಆಂಜನೇಯ

೨. ಲಕ್ಷ್ಮೀ

೩. ಮಾರಮ್ಮ

೪. ಬಡಗುಡಮ್ಮ

೫. ಲಕ್ಷ್ಮೀ

೬. ಯೋಗನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ

೭. ಸೌಮ್ಯ ಕೇಶವ

೮. ಮಾರಮ್ಮ

೯. ಕೋದಂಡರಾಮ

೧೦. ವೀರಭದ್ರ

೧೧. ನಗರೇಶ್ವರ

೧೨. ಹಳಿಯೂರಮ್ಮ

೧೩. ಸುಗ್ರೀವ

೧೪. ಮಸೀದಿ

೧೫. ಛತ್ರದ ಆಂಜನೇಯ

೧೬. ಭುವನೇಶ್ವರ

೧೭. ಕಾಳಮ್ಮ

೧೮. ಹುಲ್ಲೇಸನ ಆಂಜನೇಯ

೧೯. ವಾಸವಿ

೨೦. ಕೋಟೆ ಗಣಪತಿ

೨೧. ಬಸವೇಶ್ವರ

೨೨. ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ಆಂಜನೇಯ

೨೩. ಆಂಜನೇಯ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

೨೪. ವೆಂಕಟರಮಣ[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಮಗ್ರ ಕಲೆಗಳು ಸಮಗ್ರ ಕ್ರೀಡೆ

ಹಂಪಿ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ:ಹಂಪಿ ಸಂಪುಟ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ವಾಸುದೇವನ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Downloads

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಜನಪದ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜನಪದ ಕಸೂತಿ

ಕೃತಿ-ಜನಪದ ಕಸೂತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಖಣಗಳು

ಕೃತಿ:ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಖಣಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬನ್ನಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ – ‘ನಾಡೋಜ’ ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ

ಕೃತಿ :   ‘ನಾಡೋಜ’ ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ

ಲೇಖಕರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಸಂಗೀತ

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ

ಕೃತಿ-ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
ಕುಲಪತಿ-ಡಾ. ಎ. ಮರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕೃಷಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ

ಕೃತಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ
ಲೇಖಕರು:ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಅನುವಾದ ಆರ್.ಎಸ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಲಾವಣಿ : ಸವಾಲ್ – ಜವಾಬ್ ಪದಗಳು

ಕೃತಿ:ಲಾವಣಿ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದಿಗ್ಸಂಗಿಕರ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ: ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಶೈಲಜ ಹಿರೇಮಠ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಕಲೆಯ ದೃಶ್ಯಧ್ಯಾನ

ಕೃತಿ:ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಕಲೆಯ ದೃಶ್ಯಧ್ಯಾನ
ಲೇಖಕರು: ಪ್ರೊ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ನೃತ್ಯ

ಕಥಕಳಿ

ಕೃತಿ:ಕಥಕಳಿ
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನುಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೃತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ

ಕೃತಿ:ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ತುಳಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕೃತಿ:ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ವಾಸುದೇವನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ನಾಯಕ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ರಂಗಭೂಮಿ

ಕೃತಿ:ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ರಂಗಭೂಮಿ
ಲೇಖಕರು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗೊಂದಲಿಗರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಗೊಂದಲಿಗರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಪರಂಪರೆ

ಜಾನಪದ ಆಯಾಮಗಳು

ಕೃತಿ-ಜಾನಪದ ಆಯಾಮಗಳು
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ

ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು

ಕೃತಿ:ನಮ್ಮ ಆಟಗಳು ನುಡಿಕಟ್ಟು
ಲೇಖಕರು: ಡಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಬಾಬು
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಸಂಗೀತ

ನೃತ್ಯ ದರ್ಪಣ

ಕೃತಿ :   ನೃತ್ಯ ದರ್ಪಣ

ಸಂಪಾದಕರು : ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರಾವ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download