Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ

ಕೃತಿ:ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ
ಲೇಖಕರು: ಎನ್ಕೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಣ್ಣಾಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಸಣ್ಣಾಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಗೆ

ಕೃತಿ: ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಗೆ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಹರಿಲಾಲ ಪವಾರ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು

ಕೃತಿ:ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜನ ಜಾನಪದ

ಕೃತಿ:ಜನ ಜಾನಪದ
ಲೇಖಕರು: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ಜನಪದ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣ

ರಂಗ ಪರದೆಗಳು

ಕೃತಿ:ರಂಗ ಪರದೆಗಳು
ಲೇಖಕರು:ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಜನಪ್ಪ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಕೃತಿ:ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಲೇಖಕರು:ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ – ‘ನಾಡೋಜ’ ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ

ಕೃತಿ :   ‘ನಾಡೋಜ’ ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ

ಲೇಖಕರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕೃಷಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ

ಕೃತಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ
ಲೇಖಕರು:ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಅನುವಾದ ಆರ್.ಎಸ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಲಾವಣಿ : ಸವಾಲ್ – ಜವಾಬ್ ಪದಗಳು

ಕೃತಿ:ಲಾವಣಿ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದಿಗ್ಸಂಗಿಕರ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ: ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಶೈಲಜ ಹಿರೇಮಠ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಕಲೆಯ ದೃಶ್ಯಧ್ಯಾನ

ಕೃತಿ:ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಕಲೆಯ ದೃಶ್ಯಧ್ಯಾನ
ಲೇಖಕರು: ಪ್ರೊ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ನೃತ್ಯ

ಕಥಕಳಿ

ಕೃತಿ:ಕಥಕಳಿ
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನುಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ರಂಗಭೂಮಿ

ಕೃತಿ:ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ರಂಗಭೂಮಿ
ಲೇಖಕರು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗೊಂದಲಿಗರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಗೊಂದಲಿಗರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ