Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಗೋಷ್ಠಿ

ಕೃತಿ:ಗೋಷ್ಠಿ
ಲೇಖಕರುಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಮುದಾಯ

ಅಂಕುರ

ಕೃತಿ:ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ

ಕೃತಿ-ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು

ಕೃತಿ-ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು
ಸರಣಿ-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು-ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ. ವೃಷಭೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಲಂಬಾಣಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕೃತಿ: ಲಂಬಾಣಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

“ಬಾಪು”ಗೆ ನಮನ

ಕೃತಿ-ಅನುಬಂಧಗಳು
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು

ಕೃತಿ-ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಸಂಪಾದಕರು-ಬಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ
ಸರಣಿ-ರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹಾಲಿನ ತೆನೆ (ಒನಕೆವಾಡುಗಳ ಸಂಕಲನ)

ಕೃತಿ-ಹಾಲಿನ ತೆನೆ

ಸಂಪಾದಕರು-ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಅಕ್ರೂರ ಚರಿತ್ರೆ

ಕೃತಿ: ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಅಕ್ರೂರ ಚರಿತ್ರೆ

ಲೇಖಕರು: ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಗಂಗಿಗೌರೀ ಸಂವಾದ

ಕೃತಿ:ಗಂಗಿಗೌರೀ ಸಂವಾದ
ಲೇಖಕರು: ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ,
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಅನುಕರಣದ ಆಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಅನುಕರಣದ ಆಟಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ತುಳಿದಾಟಗಳು

ಕೃತಿ:ತುಳಿದಾಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸುತ್ತಾಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಸುತ್ತಾಟಗಳು

ಲೇಖಕರು: ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹುಡುಕಾಟಗಳು

ಕೃತಿ-ಹುಡುಕಾಟಗಳು
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕುಂಟಾಟಗಳು

ಕೃತಿ-ಕುಂಟಾಟಗಳು
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಆಶಯ ಭಾಷಣ:ಜನಪದ ಆಹಾರ : ಸಂಕೇತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕೃತಿ:ಜನಪ ಆಹಾರ ಸಂಕೇತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ರಂಗದರ್ಶನ ವರದಿ

ಕೃತಿ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ‍್ಯ ಚಳುವಳಿ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹರಳಾಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಹೊರಳಾಟಗಳು

ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು

ಕೃತಿ:ಕ. ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು
ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಧಾಕೂ ಮಾರು ಪಟಗಾರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು

ಕೃತಿ:ಇ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ

ಕೃತಿ:ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ: ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವಿವರ*

ಕೃತಿ-ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಧರ್ಮರು

ಕೃತಿ: ಧರ್ಮರು

ಲೇಖಕರು:

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ

ಕೃತಿ:ವಚನಗಳ ಅಕಾರಾದಿ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ವಚನಗಳು

ಕೃತಿ-ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ವಚನಗಳು
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಅತಿಮಾನುಷ ಸಹಾಯಕರು

ಕೃತಿ-ಅತಿಮಾನುಷ ಸಹಾಯಕರು
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥೆಗಳು

ಕೃತಿ-ಅ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥೆಗಳು
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಬಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಜಾತ್ರೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಜಾತ್ರೆಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಕೃತಿಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ – ಡಾ. ಗದ್ದಗಿಮಠ

ಕೃತಿ : ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ – ಡಾ. ಗದ್ದಗಿಮಠ

ಲೇಖಕರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download