Categories
ಅಂಕಣಗಳು ಕ್ಷಮಾ ವಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಯಾಲಜಿ) ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ

ಅಂಕಣಗಳು – ಕ್ಷಮಾ ವಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಅಂಕಣ: ಜೀವಕೋಶ

ಲೇಖಕರು : ಕ್ಷಮಾ ವಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಯಾಲಜಿ) ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ-ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ:
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಹಾ. ಬ. ದೇವರಾಜ ಸರ್ಕಾರ್, ಡಾ. ಎನ್.ಎ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ & ಡಾ. ಎಚ್. ಎಚ್. ಷಣ್ಮುಖಮ್ಮ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ