Categories
ಇತಿಹಾಸ ಮಕ್ಕಳ ಗಣಿತ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್)

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ

ಕೃತಿ:ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ
ಲೇಖಕರು : ಜಿ. ಟಿ. ನಾರಾಯಣರಾವ್‌

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಯಾಲಜಿ) ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ-ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ:
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಹಾ. ಬ. ದೇವರಾಜ ಸರ್ಕಾರ್, ಡಾ. ಎನ್.ಎ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ & ಡಾ. ಎಚ್. ಎಚ್. ಷಣ್ಮುಖಮ್ಮ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಲೈರ್ ಇದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಹಕ್ಕಿ

ಕೃತಿ: ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ
ಲೇಖಕರು: ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ,
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ