Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು

ಕೃತಿ:ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಸರ್ಗ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಕೃತಿ:ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಲೇಖಕರು: ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ: ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಶೈಲಜ ಹಿರೇಮಠ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download