Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು

ಕೃತಿ:ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಧರ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮರೇಗುದ್ದಿ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ

ಕೃತಿ:ಮರೇಗುದ್ದಿ ಅಡವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ
ಲೇಖಕರು:, ಡಾ.ಅಶೋಕ ನರೋಡೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗೊಲ್ಲರ ಇತಿಹಾಸ ಕಥನ

ಕೃತಿ:ಗೊಲ್ಲರ ಇತಿಹಾಸ ಕಥನ
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಲೆಯಮಾದಯ್ಯನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ

ಕೃತಿ-ಮಲೆಯಮಾದಯ್ಯನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ
ಕುಲಪತಿ-ಡಾ.ಎ.ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಣ್ಣಾಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಸಣ್ಣಾಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಪ್ಪರ ಪಡಿಯಮ್ಮ

ಕೃತಿ:ಕಪ್ಪರ ಪಡಿಯಮ್ಮ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೀ. ಶೀಲವಂತ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಧರ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆ

ಕೃತಿ:ಮೂರುಜಾವಿ ದೇವರ ಪರಂಪರೆ:
ಲೇಖಕರು: – ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರತಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಕೃತಿ:ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರತಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಲೇಖಕರು: ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಂ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು

ಕೃತಿ:ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಗಳು

ಕೃತಿ-ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿ ನೆಲೆಗಳು
ಸರಣಿ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ

ಕೃತಿ:ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ
ಲೇಖಕರು:, ಜನಪದ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ

ಜಾತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕೃತಿ:ಜಾತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಡಾ. ಬಿ. ಎಂ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜನ ಜಾನಪದ

ಕೃತಿ:ಜನ ಜಾನಪದ
ಲೇಖಕರು: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ಜನಪದ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಬೇಟೆ ಪರಂಪರೆ ಬೇಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕೃತಿ:ಬೇಟೆ ಪರಂಪರೆ ಬೇಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಶಿಕಾರಿ ಪರಂಪರೆ

ಕೃತಿ: ಶಿಕಾರಿ ಪರಂಪರೆ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸ.ಚಿ. ರಮೇಶ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪೆಣ್ಬುಯ್ಯಲ್

ಕೃತಿ:ಪೆಣ್ಬುಯ್ಯಲ್
ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಏಳು ಊರಿನ ದೇವತೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಏಳು ಊರಿನ ದೇವತೆಗಳು: ಅನುಬಂಧಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹೊಸೂರಮ್ಮ

ಕೃತಿ:ಹೊಸೂರಮ್ಮ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ತಾರಿಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಮಳೆರಾಜ ಪರಂಪರೆ

ಕೃತಿ-ಮಳೆರಾಜ ಪರಂಪರೆ
ಸರಣಿ-ಜನಪದ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ – ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ತೇಜಸ್ವಿ

ಕೃತಿ:ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ತೇಜಸ್ವಿ
ಲೇಖಕರು: ಪ್ರಸಾದ್ ರಕ್ಷಿದಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ನಿಸರ್ಗ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಕೊಡಗು ವಿವರಣೆ

ಕೃತಿ-ಕೊಡಗು ವಿವರಣೆ
ಕುಲಪತಿ-ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ
ಸರಣಿ- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಕೃತಿ:ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಲೇಖಕರು:ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಪಳಮೆ

ಕೃತಿ – ಪಳಮೆ

ಲೇಖಕರು – ಡಾ. ವಿಜಯ್‌ ಪೂಣಚ್ಚ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಸರ್ಗ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಕೃತಿ:ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಲೇಖಕರು: ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್)

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಕೃತಿ:ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪಾಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾಡಿದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಕಥನಗಳು

ಕೃತಿ:ಪಾಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾಡಿದ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಕಥನಗಳು
ಲೇಖಕರು: – ಪ್ರಭಾಕರ ಎ.ಎಸ್.
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸೋಲಿಗರು ಹಾಡಿದ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಕಾವ್ಯ

ಕೃತಿ-ಸೋಲಿಗರು ಹಾಡಿದ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಕಾವ್ಯ

ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಕೆ. ಕೇಶವನ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ

ಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದ ನಾಯಕನಾದ ಮಾದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರದೇಸದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುಮಠಗಳಾದ ಸುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕುಂತೂರಗಳಲ್ಲಿ ಪವಾಡವನ್ನು ಮೆರೆದು ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯ ಒಂದು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಾಲಾನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶಲ್ಕೆ ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟ(ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ) ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಒಪ್ಪಿತವಾಯಿತು.

Categories
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಕಥನಕಾವ್ಯಗಳು

ಕೃತಿ:ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಕಥನಕಾವ್ಯಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನುಓದಿ

Categories
ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ

ಕೃತಿ:ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ
ಲೇಖಕರು: – ಪ್ರೊ.ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು

ಕೃತಿ:ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ತಾರಿಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಒಳಗನ್ನಡಿ

ಕೃತಿ:ಒಳಗನ್ನಡಿ
ಸಂಪಾದಕರು:ಡಾ.ಎ.ಆರ್.‍ ವಾಸವಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು

ಕೃತಿ-ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು
ಲೇಖಕರು-ಕೇಶವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಗೊಂದಲಿಗರು

ಕೃತಿ-ಗೊಂದಲಿಗರು
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಹೆಳವರು

ಕೃತಿ-ಹೆಳವರು

ಲೇಖಕರು-ಎ. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗಿಡಿಕೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ ಮುಗ್ಗೇರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ

ಕೃತಿ-ಗಿಡಿಕೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ ಮುಗ್ಗೇರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ
ಸಂಪಾದಕರು-ಪ್ರೊ.ಎ.ವಿ.ನಾವಡ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕೃಷಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ

ಕೃತಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ
ಲೇಖಕರು:ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಅನುವಾದ ಆರ್.ಎಸ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಕುಣಬಿಯರು

ಕೃತಿ-ಕುಣಬಿಯರು
ಲೇಖಕರು-ಹಿ. ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಒಡೆಯರು ಹಾಡಿದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಕಾವ್ಯ

ಕೃತಿ:ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಒಡೆಯರು ಹಾಡಿದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಕಾವ್ಯ
ಲೇಖಕರು: ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ

ದಲಿತರು-ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ

ಕೃತಿ:ದಲಿತರು-ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಪಿ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ: ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಶೈಲಜ ಹಿರೇಮಠ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕುಮಾರರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ

ಕೃತಿ:ಕುಮಾರರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ಮೈತ್ರಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಡಾ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ. ಬೇಗೂರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುರಿತ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು (ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ)

ಕೃತಿ-ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುರಿತ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು (ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ)
ಲೇಖಕರು-ಡಾ.ಎ.ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು

ಕೃತಿ:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸೋಮಣ್ಣ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

೨೧ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಕೃತಿ:೨೧ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಲೇಖಕರು: ಆರ್. ಸುಧೀಂದ್ರಕುಮಾರ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅಶ್ವಾರಾಧನೆ

ಕೃತಿ-ಅಶ್ವಾರಾಧನೆ
ಕುಲಪತಿಗಳು-ಡಾ. ಎ. ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕೃತಿ:ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಲೇಖಕರು: – ಡಾ. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ನಾಗಾರಾಧನೆ (ಪರಂಪರೆ – ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು)

ಕೃತಿ:ನಾಗಾರಾಧನೆ
ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಜನಪ್ಪ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ರಂಗಭೂಮಿ

ಕೃತಿ:ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ರಂಗಭೂಮಿ
ಲೇಖಕರು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ