Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗೊಲ್ಲರ ಇತಿಹಾಸ ಕಥನ

ಕೃತಿ:ಗೊಲ್ಲರ ಇತಿಹಾಸ ಕಥನ
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಲೆಯಮಾದಯ್ಯನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ

ಕೃತಿ-ಮಲೆಯಮಾದಯ್ಯನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ
ಕುಲಪತಿ-ಡಾ.ಎ.ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಣ್ಣಾಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಸಣ್ಣಾಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ದೈವಜ್ಞ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಪ್ಪರ ಪಡಿಯಮ್ಮ

ಕೃತಿ:ಕಪ್ಪರ ಪಡಿಯಮ್ಮ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೀ. ಶೀಲವಂತ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು

ಕೃತಿ:ಪರಿಷೆ v/s ಮಾನ್ಯೇವು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ

ಕೃತಿ:ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ
ಲೇಖಕರು:, ಜನಪದ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜನ ಜಾನಪದ

ಕೃತಿ:ಜನ ಜಾನಪದ
ಲೇಖಕರು: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ಜನಪದ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಬೇಟೆ ಪರಂಪರೆ ಬೇಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕೃತಿ:ಬೇಟೆ ಪರಂಪರೆ ಬೇಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪೆಣ್ಬುಯ್ಯಲ್

ಕೃತಿ:ಪೆಣ್ಬುಯ್ಯಲ್
ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಏಳು ಊರಿನ ದೇವತೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಏಳು ಊರಿನ ದೇವತೆಗಳು: ಅನುಬಂಧಗಳು
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹೊಸೂರಮ್ಮ

ಕೃತಿ:ಹೊಸೂರಮ್ಮ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ತಾರಿಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಮಳೆರಾಜ ಪರಂಪರೆ

ಕೃತಿ-ಮಳೆರಾಜ ಪರಂಪರೆ
ಸರಣಿ-ಜನಪದ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ನಿಸರ್ಗ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಕೊಡಗು ವಿವರಣೆ

ಕೃತಿ-ಕೊಡಗು ವಿವರಣೆ
ಕುಲಪತಿ-ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ
ಸರಣಿ- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಕೃತಿ:ಮಲೆಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಲೇಖಕರು:ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂದ್ವಾಡಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಪಳಮೆ

ಕೃತಿ – ಪಳಮೆ

ಲೇಖಕರು – ಡಾ. ವಿಜಯ್‌ ಪೂಣಚ್ಚ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಸರ್ಗ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಕೃತಿ:ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಲೇಖಕರು: ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಜನಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಒಳಗನ್ನಡಿ

ಕೃತಿ:ಒಳಗನ್ನಡಿ
ಸಂಪಾದಕರು:ಡಾ.ಎ.ಆರ್.‍ ವಾಸವಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕೃಷಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ

ಕೃತಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ
ಲೇಖಕರು:ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಅನುವಾದ ಆರ್.ಎಸ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಜನಪದ ಜನಪದ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ: ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಶೈಲಜ ಹಿರೇಮಠ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು

ಕೃತಿ:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸೋಮಣ್ಣ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅಶ್ವಾರಾಧನೆ

ಕೃತಿ-ಅಶ್ವಾರಾಧನೆ
ಕುಲಪತಿಗಳು-ಡಾ. ಎ. ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜನಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ

ನಾಗಾರಾಧನೆ (ಪರಂಪರೆ – ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು)

ಕೃತಿ:ನಾಗಾರಾಧನೆ
ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಜನಪ್ಪ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ