Categories
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

ಕೃತಿ: ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

ಸಂಯೋಜನೆ: ಡಾ.ಎಂ.ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕೃತಿ:ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಲೇಖಕರು: ಪಂಚಪ್ಪ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿ – ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ: ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿ

ಲೇಖಕರು:ಟಿ.‍ ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಪ್ಪಳ: ದೇಸಿಯೊಳ್ ಪುಗುವುದು

ಕೃತಿ-ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಪ್ಪಳ
ಕುಲಪತಿಗಳು-ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ,
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ – ಗದಗ

ಕೃತಿ:ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ