Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ತರೀಕೆರೆ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಸರ್ಜಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಥನ ಕಾವ್ಯ

ಕೃತಿ:ತರೀಕೆರೆ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಸರ್ಜಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಥನ ಕಾವ್ಯ
ಲೇಖಕರು: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನೀರಾಂಬೆಯ ಕಥೆ

ಕೃತಿ – ಕನ್ನೀರಾಂಬೆಯ ಕಥೆ

ಸಂಪಾದನೆ – ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಹುಬಲಿ – ಮಧುರ ಸಂಪುಟ – ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣಂ

ಕೃತಿ:ಬಾಹುಬಲಿ – ಮಧುರ ಸಂಪುಟ – ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣಂ
ಲೇಖಕರು: ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಬಸವಾರಾಧ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ | Download

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಂಧುವರ್ಮ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ-ಬಂಧುವರ್ಮ ಸಂಪುಟ
ಸಂಪಾದಕರು-ಬಿ.ಎಸ್. ಸಣ್ಣಯ್ಯ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ – ವೃತ್ತವಿಲಾಸ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ:ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ
ಸಂಪಾದಕರು: ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಂಪುಟ – ಲೀಲಾವತೀ ಪ್ರಬಂಧಂ, ಅರ್ಧನೇಮಿ ಪುರಾಣಂ

ಕೃತಿ:ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಂಪುಟ
ಲೇಖಕರು ಕಾದಂಬರಿ – ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ – ವಚನ, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು

ಕೃತಿ-ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು
ಸಂಪಾದಕರು-ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ವಾಙ್ಮಯ

ಕೃತಿ:ಪದ್ಮರಾಜ ಪಂಡಿತರ ವಾಙ್ಮಯ
ಲೇಖಕರು ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ. ಹಂಪನಾ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಎಂ. ಉಷಾ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಇಮ್ಮಡಿ ಗುಣವರ್ಮ – ಪಾರ್ಶ್ವಪಂಡಿತ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ-ಇಮ್ಮಡಿ ಗುಣವರ್ಮ
ಸಂಪಾದಕರು-ವೈ.ಸಿ.ಭಾನುಮತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮೂರನೆಯ ಮಂಗರಸ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ-ಮೂರನೆಯ ಮಂಗರಸ ಸಂಪುಟ
ಸಂಪಾದಕರು-ಬಿ.ವ್ಹಿ. ಶಿರೂರ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶಾಂತಿನಾಥ – ಆಂಡಯ್ಯ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ-ಶಾಂತಿನಾಥ
ಸಂಪಾದಕರು-ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಾಳ್ವ ಸಂಪುಟ – ನೇಮಿನಾಥ ಚರಿತೆ, ರಸರತ್ನಾಕರಂ, ಶಾರದಾವಿಲಾಸಂ

ಕೃತಿ: ಸಾಳ್ವ ಸಂಪುಟ – ನೇಮಿನಾಥ ಚರಿತೆ, ರಸರತ್ನಾಕರಂ, ಶಾರದಾವಿಲಾಸಂ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ - ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆಚಣ್ಣ – ಅಗ್ಗಳ ಸಂಪುಟ

ಕೃತಿ-ಆಚಣ್ಣ – ಅಗ್ಗಳ ಸಂಪುಟ
ಸಂಪಾದಕರು-ಜಿ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥನ್
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕಾದಂಬರಿ - ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗೊಂದಲಿಗರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಟಗಳು

ಕೃತಿ:ಗೊಂದಲಿಗರ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಟಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ