Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ-ಬಗೆಗಳು

ಕೃತಿ:ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ
ಲೇಖಕರು:ಡಾ. ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ

ಕೃತಿ:ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ

ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಬಿ. ಬಿ. ರಾಜಪುರೋಹಿತ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು: Bibliography

ಕೃತಿ:ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸುಚೇತಾ ನವರತ್ನ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ರಚನೆ

ಕೃತಿ:ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ರಚನೆ
ಲೇಖಕರು:
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಮನಸು

ಕೃತಿ – ಕನ್ನಡ ಮನಸು

ಲೇಖಕರು – ಡಾ. ರಹಮತ್‌ ತರೀಕೆರೆ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನುಡಿದೀಪ

ಕೃತಿ:ನುಡಿದೀಪ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾಕೇಂದ್ರ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ದಿನದಿನ ೨

ಕೃತಿ – ದಿನದಿನ ೨

ಸಂಪಾದನೆ – ಡಾ. ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ

ಕೃತಿ-ದ್ರಾವಿಡಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಪಾದಕರು-ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ದಿನದಿನ ೩

ಕೃತಿ – ದಿನದಿನ ೩

ಸಂಪಾದನೆ – ಡಾ.ಪಿ.ಮಹಾದೇವಯ್ಯ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download

Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ

ಕೃತಿ-ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ:
ಲೇಖಕರು
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಯಂತಲ್ಲ ಈ ಈ-ಭಾಷೆ

ಕೃತಿ-ಆ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಯಂತಲ್ಲ ಈ ಈ-ಭಾಷೆ
ಕುಲಪತಿಗಳು-ಡಾ. ಎ. ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶಾಬ್ದಿಕ ತರ್ಕ

ಕೃತಿ:ಶಾಬ್ದಿಕ ತರ್ಕ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಡಾ. ಗಣೇಶನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವರೂಪ

ಕೃತಿ-ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವರೂಪ
ಕುಲಪತಿಗಳು-ಡಾ. ಎ. ಮುರಿಗೆಪ್ಪ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಾವ್ಯ-ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ - ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಓದಿ – ಬರೆ

ಕೃತಿ-ಕನ್ನಡ ಓದಿ – ಬರೆ
ಲೇಖಕರು-ಪಿ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಂಬಂಧವಾಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬೋಧನೆಗಳು

ಕೃತಿ: ಸಂಬಂಧವಾಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬೋಧನೆಗಳು

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ.

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download