Categories
ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೊಡವರ ಮದುವೆ

ಕೃತಿ-ಕೊಡವರ ಮದುವೆ
ಸರಣಿ-ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಪದ, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಪರಂಪರೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಜನಪದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಪರಂಪರೆ

ಜಾನಪದ ಆಯಾಮಗಳು

ಕೃತಿ-ಜಾನಪದ ಆಯಾಮಗಳು
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ