Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ

ಕೃತಿ – ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ

ಲೇಖಕರು – ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸಂಪಾದಕರು -ಪ್ರೊ| ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ

ಕೃತಿ-ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ :

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೃತಿ:ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಐದು ದಶಕದ ಕಥೆಗಳು

ಕೃತಿ – ಐದು ದಶಕದ ಕಥೆಗಳು

ಲೇಖಕರು – ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸಂಪಾದಕರು – ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, ರಾಜೀವ ತಾರಾನಾಥ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ನೆವದಲ್ಲಿ

ಕೃತಿ:ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ನೆವದಲ್ಲಿ
ಲೇಖಕರು: ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ

ಕೃತಿ:ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ

ಲೇಖಕರು:ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ

ಕಾಲಮಾನ

ಕೃತಿ:ಕಾಲಮಾನ:
ಲೇಖಕರು: ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಪಚ್ಚೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಈಚಿನ ಕಥೆ/ಕವಿತೆಗಳು

ಕೃತಿ-ಪಚ್ಚೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಈಚಿನ ಕಥೆ/ಕವಿತೆಗಳು
ಲೇಖಕರು-ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸಮಕ್ಷಮ

ಕೃತಿ:ಸಮಕ್ಷಮ
ಲೇಖಕರು: ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಅಭಾವ

ಕೃತಿ:ಅಭಾವ

ಲೇಖಕರು: ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಬೆತ್ತಲೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡದು?

ಕೃತಿ:ಬೆತ್ತಲೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡದು?
ಲೇಖಕರು: ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ದಿವ್ಯ

ಕೃತಿ-ದಿವ್ಯ
ಲೇಖಕರು-ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಭವ

ಕೃತಿ-ಭವ
ಲೇಖಕರು-ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸನ್ನಿವೇಶ : ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಹೆಮ್ಮೆ

ಕೃತಿ-ಸನ್ನಿವೇಶ
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಪೂರ್ವಾಪರ

ಕೃತಿ:ಪೂರ್ವಾಪರ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಆಚೀಚೆ

ಕೃತಿ-ಆಚೀಚೆ
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಮಾತು ಸೋತ ಭಾರತ

ಕೃತಿ:ಮಾತು ಸೋತ ಭಾರತ
ಲೇಖಕರು ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಲಾವ್‌ ತ್ಸು ವಿರಚಿತ ದಾವ್‌ ದ ಜಿಂಗ್‌

ಕೃತಿ:ಲಾವ್‌ ತ್ಸು ವಿರಚಿತ ದಾವ್‌ ದ ಜಿಂಗ್‌
ಲೇಖಕರು: – ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಯೇಟ್ಸ್

ಕೃತಿ:ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಯೇಟ್ಸ್
ಲೇಖಕರು: ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಋಜುವಾತು

ಕೃತಿ:ಋಜುವಾತು
ಲೇಖಕರು: ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಭಾರತೀಪುರ

ಕೃತಿ-ಭಾರತೀಪುರ

ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ       Download Doc file

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಶತಮಾನದ ಕವಿ ರಿಲ್ಕೆ

ಕೃತಿ-ಶತಮಾನದ ಕವಿ ರಿಲ್ಕೆ
ಲೇಖಕರು-ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಯುಗಪಲ್ಲಟ

ಕೃತಿ-ಯುಗಪಲ್ಲಟ
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ – ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರ ಜೊತೆ

ಕೃತಿ-ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಅವಸ್ಥೆ

ಕೃತಿ-ಅವಸ್ಥೆ

ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸಂಸ್ಕಾರ

ಕೃತಿ-ಸಂಸ್ಕಾರ

ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ