ಡಾ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ. ಬೇಗೂರು

Home/ಲೇಖನಗಳು/ಡಾ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ. ಬೇಗೂರು

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುರಿತ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು (ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ) (೪)

೨೭. ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಡೊಳ್ಳಿನ [...]

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುರಿತ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು (ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ) (೩)

೧೮. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಸಂಪಾದನೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು [...]

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುರಿತ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು (ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ) (೨)

೬. ವರ್ಗೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ : ರೂಪಕ, ವ್ಯಂಗ್ಯ – ವಿಡಂಬನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಲಕಟ್ಟು – [...]

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುರಿತ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು (ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ) (೧)

ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ೧೯೦೦ಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಅಲ್ಲಮನ ಕುರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಂಕಥನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧುನಿಕಪೂರ್ವ [...]

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುರಿತ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು (ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ): ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ*

ಪದವಿ ನಿಮಿತ್ತದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವೆರಡೂ [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಭಾಗ – ೧: ಕನ್ನಡ ನಾಡು – ನುಡಿ ಚಿಂತನೆ / ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ…. (೧)

ಈ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ್ ಭಟ್, ಷ. ಶೆಟ್ಟರ್, ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ, ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಷೆಲ್ಡನ್ [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಭಾಗ – ೧: ಕನ್ನಡ ನಾಡು – ನುಡಿ ಚಿಂತನೆ / ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ…. (೨)

ತೌಲನಿಕ ಧಾರೆ (ಅಂತರ್‌ಶಿಸ್ತೀಯತೆ - ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯತೆ) ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ್ದು ಒಂದು ಬಹು [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಭಾಗ – ೨: ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳ ಅನುಕರಣೆ – ಸಿದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಅನ್ವಯ; ಪರಿಕಲ್ಪನೀಕರಣ – ತಾತ್ವೀಕರಣಗಳ ಕೊರತೆ (೧)

ನಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಹೊಸಬರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಭಾಗ – ೨: ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳ ಅನುಕರಣೆ – ಸಿದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಅನ್ವಯ; ಪರಿಕಲ್ಪನೀಕರಣ – ತಾತ್ವೀಕರಣಗಳ ಕೊರತೆ (೨)

ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ - ವಿಮರ್ಶೆ - ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಟಕ್ಕಾಟಿಕ್ಕಿ - ಅಪ್ಲೈಡ್ ಯೋಚನೆಗಳು [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಅನುಬಂಧ – ೧

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (ಸದರಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗಳ ವಿವರಗಳು) ೧೯೫೫ ಕಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣರಾಯ - [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಅನುಬಂಧ – ೨

ಈ ದಶಕದ ಸಂಶೋಧನಾ ತತ್ವ - ಸಂಶೋಧನಾ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಕೃತಿಗಳು ೧. ಸಂಸೋಧನೆ [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಅನುಬಂಧ – ೩

ಶಂಕರಭಟ್ಟರ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ೧. ೧೯೭೦ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ನೀವೇನು ಬಲ್ಲಿರಿ? (೨೦೧೦) ೨. [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಅನುಬಂಧ – ೪

ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು (ಪಟ್ಟಿ ಅಪೂರ್ಣ) [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಅನುಬಂಧ – ೬

ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ೧ ರನ್ನನ ಮೇಲೆ [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಅನುಬಂಧ – ೫

ವಿವಿಧ ವಿ.ವಿ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ [...]

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ – ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ – ಒಂದು ದಶಕದ (೨೦೦೧ – ೨೦೧೧) ಕಿರುನೋಟ: ಅನುಬಂಧ – ೫

ವಿವಿಧ ವಿ.ವಿ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top