ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು

Home/ಕನ್ನಡ/ಜನಪದ/ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು

ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೊಂಡ ಹಾಡಿದ ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೊಂಡ ಹಾಡಿದ ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ :ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಮಾಲೆ ಕುರಿತು

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ [...]

ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೊಂಡ ಹಾಡಿದ ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ :ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೋಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ [...]

ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೊಂಡ ಹಾಡಿದ ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ :ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಅವರು ಹಾಡಿದ ಈ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಬರೆದ ಸುದೀರ್ಘ [...]

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಮಹಾಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಉಪಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳು

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಬಿಡಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗೊಂಡರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಕ್ಕೆ [...]

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಮಹಾಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಉಪಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳು(ಗೋರಾರಣ್ಯ)

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ [...]

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಮಹಾಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಉಪಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳು(ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ಚ ಹಿ ಧನುಃ ಹುತಾಶಸ್ಸೇಂದನಾನಿ )

“ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು, ಸೌದೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ, ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಟನಾಗಿ, ಆ ಬಲಾವೇಶದಲ್ಲಿ [...]

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಮಹಾಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಉಪಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳು(ವಾನರ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸ್ನೇಹ)

ವಾನರ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸ್ನೇಹವೇನೋ ಆಯಿತು. ಈಗ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ [...]

By |2016-11-26T20:14:22+05:30November 23, 2011|ಕನ್ನಡ, ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ, ಜನಪದ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು|Comments Off on ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ- ಮಹಾಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಉಪಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳು(ವಾನರ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸ್ನೇಹ)

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ (ಆರಣ್ಣೇಕ್ಕೀಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ವೀಗಿನ್ನು)

ಆರಣ್ಣೇಕ್ಕೀಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ವೀಗಿನ್ನು ಆರೊರುಷ ಅರಣ್ಣೇ ಕಳಿಬೇಕಾ ತಾನ |ತಂದಾನ| ಆರೊರುಷ ಅರಣ್ಯಲೆ [...]

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ(ಅಲ್ಲೂವಿಗೊಂದೆ ಇರುವನಾಲಾ ವೀಗಿನ್ನು)

ಅಲ್ಲೂವಿಗೊಂದೆ ಇರುವನಾಲಾ ವೀಗಿನ್ನು ಇರುವಂಗೊ ಕಾಲ ಕಳೆವಂಗಾ ತಾನ |ತಂದಾನ| ಜನಕುರಾಜನೇ ಉಳುವಂಗೋವೀಗಿನ್ನು [...]

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ(ಮುರುಗನು ಬಣ್ಣಾನೇ ಕಂಡಿದಳು ತಾನ )

ಮುರುಗನು ಬಣ್ಣಾನೇ ಕಂಡಿದಳು ತಾನ |ತಂದಾನ| ಮುರುಗನು ಬಣ್ಣಾನೇ ಕಂಡಿದಳು ಈಗಿನ್ನು ಅದರು [...]

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ(ನಿನ್ನಾ ಸೀತೀನೆ ಕೇಳುಲಿಲ್ಲಾ ತಾನ )

ರಾಮ ಸೀತೀನೆ ಇರುವನಾಳ ತಾನ |ತಂದಾನ| ರಾಮ ಸೀತೀನೇ ಇರುವವಳು ಈಗಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೂವಿಗೂ [...]

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ(ಲಾಗೂ ರವಣಾನೇ ಇರುವವನು ಈಗಿನ್ನು)

ಲಾಗೂ ರವಣಾನೇ ಇರುವವನು ಈಗಿನ್ನು ಅವನಾವಿಗೊಂದೆ ಲಿರುವವನಾ ತಾನ |ತಂದಾನ| ಮಟ್ಟ ಮಾವೀನ [...]

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ(ರಾಮ ಮರೆಯಲ್ಲೂ ನಿತ್ತನಲ್ಲೋ ವೀಗಿನ್ನು)

ರಾಮ ಮರೆಯಲ್ಲೂ ನಿತ್ತನಲ್ಲೋ ವೀಗಿನ್ನು ಸುಗ್ರೀವನ ಮುಂದು ಕಳುಯಿದಿ ತಾನ |ತಂದಾನ| ಸುಗ್ರೀವನ [...]

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ(ಮದ್ದಿನು ಗಿಡವೊಂದೆ ಹುಡುಕಿದನು ವೀಗಿನ್ನು)

ಮದ್ದಿನು ಗಿಡವೊಂದೆ ಹುಡುಕಿದನು ವೀಗಿನ್ನು ಲಚ್ಚುಮಣ್ಣನು ಬಾಯಿ ಬಿಡುವನಾಲಾ ತಾನ |ತಂದಾನ| ಲಚ್ಚಮಣ್ಣನು [...]

ಗೊಂಡರ ರಾಮಾಯಣ(ರಾಮುಗೂ ಸಿಟ್ಟೊಂದೆ ಬಂದದ್ಯಾಲೇ ವೀಗಿನ್ನು)

ರಾಮುಗೂ ಸಿಟ್ಟೊಂದೆ ಬಂದದ್ಯಾಲೇ ವೀಗಿನ್ನು ತನ್ನ ಕಿರಾತುವೋರಾ ಕರೆದಿದುನಾ ತಾನ |ತಂದಾನ| ತನ್ನ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top