ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಅನುಬಂಧ ೭ – ಪಕ್ಷಿಸಂಕುಲಗಳ ವಿವರನಾತ್ಮಕ ಕೋಶ

ಕಾಗೆ(ಕ್ರೋ) : ಊರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ, ಜಾನುವಾರಿನಷ್ಟೇ ಪರಿಚಿತವಾದ ಪಕ್ಷಿ. ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕಾಗೆ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಅನುಬಂಧ ೯ – ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿವರಣೆ

ಒಕ್ಕಲಿಗರು (ವಕ್ಕಲಿಗ, ಗೌಡ, ಹೆಗಡೆ) : ಒಕ್ಕಲು(ವ್ಯವಸಾಯ) ಮಾಡುವವರು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಅನುಬಂಧ ೬ – ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕೋಶ

ಇಂಬಳ(ಜಿಗಣೆ) : ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜಂತು. ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಚು ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಅನುಬಂಧ ೫ – ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕೋಶ

ಅಡಿಕೆ : ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆ, ಅಡಿಕೆ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಅನುಬಂಧ ೪ – ಕಾದಂಬರಿಯ ಊರುಗಳ ಪರಿಚಯ

ಅಗ್ರಹಾರ : ವೆಂಕಪ್ಪ ಜೋಯಿಸರ ಊರು. ತುಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ರಹಾರ  ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಅನುಬಂಧ ೩ – ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ – ಕಾದಂಬರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ

ಅಣ್ಣಯ್ಯಗೌಡ : ಚಂದ್ರಯ್ಯಗೌಡರ  ಗದ್ದೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಗಡಿ, ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಕಾನೂರಿನಲ್ಲಿ  ಒಕ್ಕಲಾಗಿದ್ದವರು. [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ

ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ನವಜೀವನ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಕಾಲಮಹಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂರು, ಮುತ್ತಳ್ಳಿ, ಸೀತೆಮನೆ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಮೃತ್ಯುಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ

ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲರ ಸಿದ್ದನೊಡನೆ ಕೆಳಕಾನೂರಿಗೆ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೂವಯ್ಯನ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಸೇರೆಗಾರರು ಪರಾರಿ!

ಜೀವನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದ ದೂರ ಹರಿದಿತ್ತು. ಸೋಮ ಗಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ರಮೇಶ!

ಔದಾರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕವಾಗದೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರೂ ಹೂವಯ್ಯನ ಹೃದಯ ಮಾನಸಸರೋವರದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಬುದ್ಧದೇವನ ಕೃಪಾಮಹಿಮೆ

ಕಾನುಬೈಲಿನ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಪಡುವಣ ಮಲೆಗಳ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗೆ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾಸೂರ್ಯನ ಕುಂಕುಮಕಾಂತಿ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ’ಮುಟ್ಟುಚಿಟ್ಟು’!

ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿರುಳು ಪುಟ್ಟಣ್ಣನೂ ಸೋಮನೂ ನಾಯಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಕೋವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ರಾತ್ರಿ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಮತ್ತೆ, ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕಾನೂರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ!

ಚಂದ್ರಯ್ಯಗೌಡರ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಂಟರಿಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮುತ್ತಳ್ಳಿಯವರೂ ಸೀತೆಮನೆಯವರೂ ಕೆಳಕಾನೂರಿನವರೂ ನೆಲ್ಲುಹಳ್ಳಿಯವರೂ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗಂಗಾತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ನಾನ

ಗಂಡನ ಕೋಟಲೆಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ತವರು ಸೇರಿದ್ದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮಗೆ ತವರು ಮನೆಯೂ ಸಾಕೋಸಾಕಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ತವರು ಮನೆಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಗೆ

ಗದ್ದೆಯ ಕೊಯ್ಲಿನ ಕಾಲದ ಬಾನು ತಿಳಿದಿದತ್ತು; ನೀಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ,  ಹೊಂದೆನೆಯ ಹಳದಿಯಹ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ದುಃಸ್ವಪ್ನ

ಚಂದ್ರಯ್ಯಗೌಡರು ತೀರಿಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡಿತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಖ್ಯಾತಿ ನಾಡನುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಬೇಸಗೆಯ ನಡುಗಾಡಿನ ಸರಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈರ ಸಿದ್ದರ ಏಡಿ ಷಿಕಾರಿ

“ಇಸ್ಸಿ! ಇದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಲೋ!” ಎಂದು ತಾನು ಎತ್ತಿ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾ [...]

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಸೋಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಲೋಭನ ಪಿಶಾಚಿ

ಹೂವಯ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾಗದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಗಪ್ಪಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಕೈಕಾಗದವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top