ಡಾ. ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು

ಡಾ| ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ (1)

೧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಸಲು ಕಸುಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗರು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರನ್ನು [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ (2)

೪ ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯದ ಹರಹು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಮಾರ್ಗ – ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸ: ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತು [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ

ಸುಮಾರು ಮುವ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ಓದುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕಾವ್ಯದ [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಅಡಿಗರು ಮತ್ತು ನಾನು

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ದೀಪದಂತೆಯೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅದು ಒಂದು [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಪದ್ಯ ಬಗೆವ ಬಗೆ – ಅಡಿಗರ ‘ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ’

(ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ‘ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ’ದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸ [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ – ಸಂದರ್ಶನ

(ಅಡಿಗರನ್ನು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೆ. ಅಡಿಗರು ದಿವಂಗತರಾದಮೇಲೆ (೧೯೯೨) ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಮರುಪ್ರಸಾರ [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಅಡಿಗ ಸಂದರ್ಶನ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕವಿ, ನೆಹರೂ ಯುಗದ [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಅನುಬಂಧ – ೨ : ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಭೂ, ಪರಾಕುಪಂಪನ್ನೊತ್ತಿಯೊತ್ತಿ ನಡ ಬಗ್ಗಿರುವ ಬೊಗಳುಸನ್ನಿಯ ಹೊಗಳುಭಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ; ಬಾಲವಾಡಿಸಿ ಹೊಸೆದು [...]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ : ಅನುಬಂಧ – ೧ : ಭೂಮಿಗೀತ

೧ ಹುಟ್ಟು: ಮಲೆಘಟ್ಟ ಸೋಪಾನ ಕೆಳಪಟ್ಟಿಯಲಿ; ಉರುಳು, – ಮೂರೇ ಉರುಳು, – [...]

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ : ಮೊದಲ ಮಾತು

೧೯೬೦ರ ದಶಕ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ‘ಸಂಸ್ಕಾರ’, ‘ಪ್ರಶ್ನೆ’ಯ ಹಲವು ಕತೆಗಳು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ [...]

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ : ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ – ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ನ ವಾದ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಇದು: ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಏರ್ಪಡುವ [...]

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ : ಸಾರ್ತ್ರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ

ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ದೂರು : “ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು [...]

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ : ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ

ತನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ದರು ಏನೂ [...]

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ : ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ

(ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗೂ ಇರಬಹುದಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾನು [...]

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ : ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುವ ತನಕವೂ ನಾವು [...]

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ : ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣ’ ಮತ್ತು ‘ಶೂದ್ರ’

ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅತಿ ಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ, ‘ಶೂದ್ರ’ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top