WordPress database error: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `kanaja_termmeta` (`term_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (640, '_fusion', 'a:0:{}')

ಕರ್ಣಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ – ಕಣಜ

WordPress database error: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `kanaja_termmeta` (`term_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (640, '_fusion', 'a:0:{}')

ಕರ್ಣಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ

Home/ಕನ್ನಡ/ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳು/ಕರ್ಣಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ

ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಾವರ್ಣನಂ ದ್ವಿತೀಯತಂತ್ರಂ

ಶ್ರೀಗಂ ವಿಶುದ್ಧ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಂ ನೆಲೆಯಪ್ಪೆನೆಂಬ ಮಹಿಪತಿ ರಭಸೋ- ದ್ಯೋಗಮನುೞ*ದು ಪರೀಕ್ಷಕ ನಾಗಲ್ವೇೞ್ಪುದು [...]

ವಿಶ್ವಾಸಪ್ರಕರಣಂ ತೃತೀಯತಂತ್ರಂ

ಶ್ರೀಸುದತಿಗಮಖಿಳಧರಾ ಶ್ರೀಸುದತಿಗಮಪನಪ್ಪ ಬಗೆಯುಳ್ಳೊಡೆ ವಿ ಶ್ವಾಸಮೆನೆ ಮಾಡಿ ವಸುಧಾ ಶಂ ಗೆಲ್ಗಹಿತಜನಮನನುನಯದಿಂದಂ  ೨೬೯ [...]

ಭೇದ ಪ್ರಕರಣಂ -5. ನರಿಯೂ ಭೇರಿಯೂ (3)

ಎನ್ನ ದುರಾಗ್ರಹದಿಂದ ಮ- ದನ್ನಯಮೇನಾನುಮಕ್ಕುಮೆಂಬುದನಱೆದಂ- ದೆನ್ನಂ ನೀ ಬಾರಿಸಿದುದು ಸನ್ನಿದಮಾಯ್ತಿನ್ನಿದರ್ಕೆ ಪೇೞೇಗೆಯ್ವೆಂ  ೧೧೭ [...]

ವಿಶ್ವಾಸಪ್ರಕರಣಂ ತೃತೀಯತಂತ್ರಂ : ೧೨. ದುರ್ವಾಸನುಂ ನಾಯುಂ(2)

ರಿಪುವಂ ಗೆಲ್ವುದುಪಾಯಪೂರ್ವ ನಯದಿಂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂ ಸತ್ಸುಹೃ- ದ್ಯುಪಚಾಪಕ್ರಿಯೆಯಿಂ ರಹಸ್ಯವಿಷಶಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿಪ್ರಯೋಗಂಗಳಿಂ ಕಪಟೋದ್ಯೋಗದಿನಾವಗಂ ಬಹುಮಹಾದೋಷಾವಹಂ ತಂತ್ರಬಂ- [...]

ಮಿತ್ರಕಾರ‍್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ಪಂಚಮತಂತ್ರಂ : ೧. ಕಾಗೆಯುಂ ಆಮೆಯುಂ ಸಾರಂಗಮುಂ ಇಲಿಯುಂ

೧. ಕಾಗೆಯುಂ ಆಮೆಯುಂ ಸಾರಂಗಮುಂ ಇಲಿಯುಂ ಸಕಲಮುನೀಂದ್ರಬೃಂದಾರಕವಂದ್ಯಮಾನ ಚಾರುಚರಿತನುಮುದಂಚಿತ ಗೋತ್ರಾಚಲ ಚಕ್ರವಾಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ [...]

ಮಿತ್ರಕಾರ‍್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ಪಂಚಮತಂತ್ರಂ : ೧. ಕಾಗೆಯುಂ ಆಮೆಯುಂ ಸಾರಂಗಮುಂ ಇಲಿಯುಂ(2)

(ಮದನಸಾಯಕವೃತ್ತಂ) ಎನೆ ಕಪೋತಕುಲಮಾಗಳೆ ಮೇಗ ಣ್ಗನಿತುಮೊರ್ಮೊದಲೆ ಪಾಱಲೊಡಂ ತೊ ಟ್ಟನೆ ವನೇಚರಖಳಂ ಪರಿತಂದಾ [...]

ಮಿತ್ರಕಾರ‍್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ಪಂಚಮತಂತ್ರಂ : ೨. ವನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದಿರ್ದ ಆನೆಯಂ ಇಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಥೆ

೨. ವನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದಿರ್ದ ಆನೆಯಂ ಇಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಥೆ ಒಂದುಕಾಲದೊಳ್ ಸಕಲಮಹೀತಲದೊಳಕಾಲವೃಷ್ಟಿ ತಗುಳ್ದು [...]

ಮಿತ್ರಕಾರ‍್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ಪಂಚಮತಂತ್ರಂ : ೩. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನುಂ ಏಡಿಯುಂ

೩. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನುಂ ಏಡಿಯುಂ ಚಂಪಾಪುರದೊಳೊರ್ವ ಪಾರ್ವಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾನಿಮಿತ್ತಂ ಬರುತ್ತರ್ಪೆಡೆಯೊಳ್ ಜಲವಿಕಳಮಾಗಿರ್ದ ಜಲಾಶಯದೊಳ್ ಶಿಶುಕುಳೀರಂ [...]

ಶಬ್ಧಕೋಶ

ಧ ಧರಾಧರ-ಪರ್ವತ ಧರಾಧರಧರ-ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮಾಕರಣ-ನ್ಯಾಯಾಪತಿ ಷಣ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ದ್ವಸ್ತ-ನಾಶಪಡಿಸಿದವನು ಧ್ವಾಂತ-ಕತ್ತಲೆ ಧ್ರುವ-ಸ್ಥಿರ, ಶಾಶ್ವತ ನಕುಲ-ಮುಂಗುಸಿ [...]

ಮಿತ್ರಕಾರ‍್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ಪಂಚಮತಂತ್ರಂ : ೫. ಕಪ್ಪೆಯ ಕಥೆ

ಅವಂತಿದೇಶದೊಳ್ ಕಾಂಚೀಪುರವೆಂಬ ಪೊಳಲುಂಟದೆಂತೆನೆ, ಕರಮೊಪ್ಪುವ ಪೂಗೊಳದಿಂ ಪಿರಿದೊಪ್ಪುವ ದೇವಕುಳದಿನೆಸೆವಂಗಡಿಯಿಂ ನೆರೆಪೊಪ್ಪುವ ಜನಪಥದಿಂ ಸುರಪುರದವೊಲಿರ್ಪ [...]

ಮಿತ್ರಕಾರ‍್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ ಪಂಚಮತಂತ್ರಂ : ೪. ಅತಿ ಲೋಭಿಯಾದ ನರಿಯ ಕಥೆ

ಒರ್ವ ವನಚರಂ ಮಹಾವನದೊಳ್ ವನದಂತಿಯಂ ಕಂಡ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕೊಂಡು ನಿಂದಿರ್ಪಿನಮೊಂದು ಮಹಾಹಿ ತೊಟ್ಟಗೆ [...]

ವಂಚನಾಪ್ರಕರಣಂ ಚತುರ್ಥತಂತ್ರಂ: ೨. ನರಿಯ ಮಾತಂ ನಂಬಿ ಸತ್ತ ಬೆಳ್ಗತ್ತೆಯ ಕಥೆ

ಅವಿರಳ ವಿಗಳಿತ ಮದಜಲ ಲವೋಗ್ರಕರಟೋಪಕರಟಿ ಮಥನಂ ಕಂಠೀ ರವನಿರ್ಪುದು ನಾಮದಿನಮಿ ತವಿಕ್ರಮಂ ಜ್ವರಗತಕ್ರಮಂ [...]

ವಿಶ್ವಾಸಪ್ರಕರಣಂ ತೃತೀಯತಂತ್ರಂ: ೧೦. ಮುನಿಯುಂ ಇಲಿಯುಂ

ಭಾಸ್ವತ್ತೇಜಂ ಯಮ ನಿಯ- ಮ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾದಿ ಕರ್ಮನಿಯತವ್ರತಸ- ರ್ವಸ್ವನತಿಪ್ರಖ್ಯಾತ ತ- ಪಸ್ವಿ ಯಶಶ್ಯಾಲಿಯಜ್ಞನೆಂಬಂ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top