ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Home/ಕನ್ನಡ/ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ಅನುಬಂಧ ೫

ಮ್ಯಾಸಬೇಡ (ನಾಯಕ) ಬೆಡಗು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಅಲಿಕೋರು ಅಲಕಿ ಓಬಳ ದೇವರು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ಪರಮಾರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಕನ್ನಡ ೧. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂ.ಜಿ: ೧೯೮೨, ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ಅನುಬಂಧಗಳು ೧

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ‘ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು’ (ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೮. ಸಮಾರೋಪ

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಗಳಂತೆ ಇತರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೭. ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (4)

ಮ್ಯಾಸನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ದೇವತೆಯಂತೆ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆದೇವತೆಯೆಂದು, ನಮ್ಮ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ಅನುಬಂಧ ೪

ಮ್ಯಾಸಬೇಡರು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರುಗಳು ೧. ಯರಮಂಚಿನಾಯಕ ೨. ಜಗಳೂರು ಪಾಪನಾಯಕ ೩. ಗಾದರಿಪಾಲನಾಯಕ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ಅನುಬಂಧ ೨

ಮಾಹಿತಿದಾರರ ವಿವರ   ಕ್ರ. ಸಂ. ಮಾಹಿತಿದಾರರ ಹೆಸರು ತಂದೆಹೆಸರು ವಯಸ್ಸು ಸ್ಥಳ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ಅನುಬಂಧ ೩

 ೧೯೮೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಉಪಜಾತಿಗಳು     ಬುಡಕಟ್ಟು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೭. ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (3)

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕುದಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಬೋರೆದೇವರಹಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಣ್ಣ ಬೋರಯ್ಯ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೭. ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (2)

೨ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಾಯಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ವೀರರ ಆರಾಧನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೭. ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (1)

೧ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಎಂಬ ಬಿರುದು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ನಾಯಕರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (12)

೬.೧೧ಮರೆಯಾದಇತರವೀರರು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕುರುಹುಗಳಿರುವ ಕೆಲ ವೀರರು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (13)

೬.೧೨. ಆಧುನಿಕನಾಯಕಮುಖಂಡರು ೬.೧೨.ಎ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಯಕರ ಏಳಿಗೆ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (11)

೬.೧೦. ಬಳ್ಳಾರಿಗೋಣೆಯ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗೋಣೆಯ್ಯ ಎಂಬುವನು ೧೬ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಬುಡಕಟ್ಟು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (9)

೬.೮ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪವಾಡಪುರುಷ, ಸಂತ, ದೇವತಾ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (8)

೬. ೭ದಡ್ಡಿಸೂರನಾಯಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಮಲ್ಲಿನಾಯಕನ ಗೋತ್ರದ ಕೊರ‍್ಲಮಲ್ಲಿ (ಕೊಂಡ) ರಾಜನಿಗೆ ರಪ್ಪಲಸೂರಿ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (7)

೬.೬. ಗಲಗಲ್ಲುಗಾಜನಾಯಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಜ (ದಿ) ನಾಯಕ ಎಂಬುವನು ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ನಾಯಕ ವೀರರಲ್ಲಿ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (6)

೬.೫ಕೊಡಗಲುಬೊಮ್ಮಯ್ಯ (ಕೊಳಗಲ) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರ ಪೈಕಿ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (5)

೬.೪. ಯರಗಾಟನಾಯಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯರಗಾಟನಾಯಕ ಎಂಬ ವೀರ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವನು. ಇವನಿಗೆ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (10)

೬.೯ಪೆದ್ದಯ್ಯ (ಯರಮಂಚಯ್ಯ) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯರಮಂಚಯ್ಯನ ವಂಶಸ್ಥನಾದ ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಒಬ್ಬ ವೀರ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top