ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ

Home/ಕನ್ನಡ/ಸಂಸ್ಕೃತಿ/ಸಮುದಾಯಗಳು/ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೨೧. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ

ಪೀಠಿಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೨೦. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಾವಿದರು

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ‘ಕಲೆ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ‘ಅಂಶ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೆ, ಕಾಂತಿಯ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೧೯. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂದರೆ ಜನಪದ ಆಟಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೧೮. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಪದ್ಧತಿ

ಸಾರಾಂಶ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೧೭. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ದೈವಗಳ ಲೋಕ

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇರುವುದು [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೧೫. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ವಾರ್ಷಿಕಾವರ್ತನದ ಆಚರಣೆಗಳು

ಆಚರಣೆ ಎಂದರೆ ಆಚರಿಸುವುದು, ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನು ಆಗೋಚರವಾದ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೧೦. ಅಥಣಿಯ ಪರಿಸರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಪೀಠಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೧೨. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಪೀಠಿಕೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೧೧. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಬಾಂಧವ್ಯ

ಭಾಷೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾದಂತೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ, ಬೆಳವಣಿಗೆ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೯. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಸಂವಿಧಾನದ ೭೩ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಶೇಕಡ ೩೩ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೮. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಪೀಠಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಮೇಲೆ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೭. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು

ಭಾರತ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಹುರೂಪಿ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು ಇತರರೊಡನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೬. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಳು

ಭಾರತವು ಸಂತರ, ಶರಣರ, ಸೂಫಿಗಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭೂಮಿ. ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೪. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಜಾನಪದೀಯ ನೆಲೆಗಳು

‘‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಲಿಸಿ, ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಬುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೩. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಐತಿಹ್ಯಗಳು

ಐತಿಹ್ಯದ ಅರ್ಥ : ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಐತಿಹ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ‘‘ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡದ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೨. ಅಥಣಿ ಪರಿಸರದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು

ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣವು ತಾಲೂಕು ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಭಾಷಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನದೇ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ಲೇಖಕರ ವಿಳಾಸ

ಪ್ರಿಯಂವದ ಹುಲುಗಬಾಳಿ, ಜೆ.ಇ.ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಸಿ.ಸುರೇಶ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, [...]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ : ೩೪. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ತ್ರೀ

ಹಲವಾರು ಅಲೆಮಾರಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯವು ಒಂದು. ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top