ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

Home/ಕನ್ನಡ/ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಎಂಬ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ

ವಿದ್ಯೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧೋರಣೆ. ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೨. ಧರ್ಮಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು

ವರ್ತಮಾನದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೀವನಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ದೂರನಿಯಂತ್ರಿತ ಶೋಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೨. ಧರ್ಮಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು

ಹಿಂದು, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಯಹೂದಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಇಸ್ಲಾಂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೩. ಧರ್ಮಾಮೃತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧರ್ಮ

ಧರ್ಮಾಮೃತದ ಸೃಜನಶೀಲ ಒತ್ತಾಯಗಳು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದವು. ನೈತಿಕ ಬಲದಿಂದಲೆ ಎಲ್ಲ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೪. ‘ಧರ್ಮಾಮೃತ’ : ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯಜಮಾನಿಕೆ

ಜಿನಮತದೊಳನಿತು ಸಾರವು ದನಿತುಂ ಲೇಸಾಗಿ ತೋರ್ಪುದೀಕೃತಿಯೊಳದೆಂ ತೆನೆ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಜಲ ಕ್ಕನೆ ತೋರ್ಪುವೊಲಿಭದ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೫. ಧರ್ಮಾಮೃತದ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ಹುಡುಕಾಟ

ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಯಸೇನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪಲ್ಲಟದ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೫. ಧರ್ಮಾಮೃತದ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ಹುಡುಕಾಟ

ಗದ್ಯ || ಮತ್ತಂ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯ ಸಿರಿಯನುರಿಯೆಂದು ಬೆಚ್ಚಲುಂ ಕುದೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪು ಸಂತಾಪಮೆಂದು ನಡುಗಲುಂ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೬. ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರುವ ಚಿತ್ರಣ ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ

ತನ್ನ ಕಾಲದ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಸ್ತರಗಳ ದಟ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ‘ಧರ್ಮಾಮೃತ’ವು ಅದಕ್ಕೆ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೭. ಧರ್ಮಾಮೃತ : ಮಹಿಳಾಲೋಕದ ವೈರುಧ್ಯಗಳು

ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರವಾದ, ಕೋಮುವಾದಗಳು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದರ ಬದಲಿಗೆ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೮. ಧರ್ಮಾಮೃತ : ಧರ್ಮ – ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನತೆ

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಯಸೇನನಂಥ ಕವಿಯನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಈಗ ‘ಧರ್ಮ’, ‘ಪ್ರಭುತ್ವ’ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೯. ಅರ್ಥದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ…

ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾನವ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಗಳು ಅವನನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಲೇ [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೦. ಧರ್ಮಾಮೃತ : ಕಥನಕ್ರಮದ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪ

‘ಧರ್ಮಾಮೃತ’ ಕೃತಿಯ ನಯಸೇನ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳದದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಳಗುಂದ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ. [...]

ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ೧೧. ಧರ್ಮಾಮೃತ : ಭೋಗ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಸಂಬಂಧಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆ

ನಯಸೇನನ ‘ಧರ್ಮಾಮೃತ’ದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಜೈನ ಆಗಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥನಗಳಂತೆ ಭೋಗದ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top