ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ

Home/ವಿಜ್ಞಾನ/ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ

ಗ್ರಹಣ : ಅನುಬಂಧ – ೩

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ೧. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಕಿರಣಗಳು ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆಯೆ? (ದಿನನಿತ್ಯದ [...]

ಗ್ರಹಣ : ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ವೇಳೆಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ೨೦೦೯ನೇ ಜುಲೈ ೨೨ರ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ [...]

ಗ್ರಹಣ : ಅನುಬಂಧ – ೧ : ಪೂರ್ಣತೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ (೧೯೯೫ರ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ)

ಸೂರ್ಯಬಿಂಬವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ‘ಪೂರ್ಣತೆ’ ಎನ್ನುವುದುಂಟು. ಅದುವೇ [...]

ಗ್ರಹಣ : ಅನುಬಂಧ – ೨ : ಕಚ್ಛ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣೋತ್ಸವ (೧೯೯೯ರ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ)

೧೯೯೫ರ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಬಳಿಕ, ಆಸಕ್ತರ ಗಮನ ೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳು ಸಾಗಲಿರುವ [...]

ಗ್ರಹಣ : ಜಾಗದ ಆಯ್ಕೆ

ಜುಲೈ ೨೨ನೇ ದಿನಾಂಕ ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗೇ ಬರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹವಾಮಾನ [...]

ಗ್ರಹಣ : ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಯಣ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ದರ್ಶನದ ‘ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ’ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. [...]

ಗ್ರಹಣ : ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ : ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?

ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ೩೪೦೦ ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. [...]

ಗ್ರಹಣ : ಗ್ರಹಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಗ

೧. ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ೨. ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಷಾಂಶ, [...]

ಗ್ರಹಣ : ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು (ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಫ ಸೈನ್ಸ್ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು), [...]

ಗ್ರಹಣ : ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲಿ?

ಪೂರ್ಣತಾ ಪಥದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಿನಂಬ್ರ ಛಾಯೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ [...]

ಗ್ರಹಣ : ಅಪಾಯರಹಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಟ್ಟದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ [...]

ಗ್ರಹಣ : ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ – ೨೦೦೯ನೇ ಜುಲೈ ೨೨

ಗ್ರಹಣವು ಅರಬಿಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು [...]

ಗ್ರಹಣ : ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ – ಆಚಾರಗಳು :

ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಪಾಯವೇ ಭಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ; ಇಂಥ ಭಯವೇ ಆಧಾರ ರಹಿತ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು [...]

ಗ್ರಹಣ : ಅಪಾಯದ ಅರಿವು

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕಣ್ಣು [...]

ಗ್ರಹಣ : ಫಿಲ್ಟರು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಫಿಲ್ಟರು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು [...]

ಗ್ರಹಣ : ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತು

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಘ  -  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಫಿಲ್ಟರ್ (ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕ)ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು [...]

ಗ್ರಹಣ : ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ೧೮೬೮ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮ರಂದು ನಡೆದುದು [...]

ಗ್ರಹಣ : ನೋಡುವುದೇನನ್ನು?

ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಷ್ಟೆ? ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಲು [...]

ಗ್ರಹಣ : ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದಾಖಲೆ

ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಣಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top