ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ

Home/ವಿಜ್ಞಾನ/ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ವನ್ಯಜೀವಿ ಗಣತಿಯ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಗಣತಿ (ಸೆನ್ಸಸ್). ಗಣತಿ [...]

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವ, [...]

ಪಕ್ಷಿಗಳು – ಒಂದು ಪರಿಚಯ

ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳು. ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೬: ಆಧುನಿಕ ಔಷಧಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ

ಔಷಧದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅನೇಕ ಔಷಧಗಳು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದವುಗಳು. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಆವಶ್ಯಕ ಔಷಧಗಳು. ನಮ್ಮ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೫: ಔಷಧ ಬಳಸದೇ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.  ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತನ್ನದೇ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೩: ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಗಂಟಲು

ಗಂಟಲು ಒಂದು ಚಮಚದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅಮುಕಿ ಆ,ಆ. . ಎನ್ನಲು ಹೇಳಿದರೆ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು

ನಿಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮೊದಲು ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೧: ಮನೆ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು : ಗೊಬ್ಬರ, ಗಣಜಿಲೆ (ಅಮ್ಮ)

ಗೊಬ್ಬರ, ಗಣಜಿಲೆ (ಅಮ್ಮ) ; ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಧಡಾರದಂಥ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೧: ಮನೆ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮನೆ ಔಷಧಿಗಳ ಉಪಯೋಗವಿದೆ.  ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೩: ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಉಷ್ಣತಾ ಮಾಪಕ

ಉಷ್ಣತಾ ಮಾಪಕ(ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್)ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉಷ್ಣತಾ ಮಾಪಕವಿರಬೇಕು.  ರೋಗಿಯ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೩: ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನ

ರೋಗಿಗೆ ಆಗಿರುವುದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು.  ನಂತರ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೪: ರೋಗಿಯ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

  ರೋಗದಿಂದ ದೇಹ ಅಶಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.  ರೋಗಿ ಬೇಗ ಸಶಕ್ತನಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೭: ಜೀವಿರೋಧಕಗಳು ಎಂದರೇನು? ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ?

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ  ಬರುವ  ಸೋಂಕುರೋಗಕ್ಕೆ ಜೀವಿರೋಧಕಗಳು  ಉತ್ತಮವಾದ  ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೨: ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೋಗಗಳು

ರೋಗ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ರೋಗಗಳಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವೆನ್ನಲಾಗದು. ಬದಲಾಗಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಅಧ್ಯಾಯ ೨: ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೋಗಗಳು : ಬ್ಯಾನೆ (ಬೇ):

ಬ್ಯಾನೆ (ಬೇ): ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಾಗುವ  ರೋಗದ ಹೆಸರು.  ಹೆರಿಗೆ ನೋವು [...]

ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಡೆ : ಕಿವಿಮಾತು : ೧೧. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

೧೧. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಜನರ ಅತಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top