Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅಮಾಶೆಚಿ ಆದ್ಲಿ ರಾತ್‌-10 ಕಾಣಿಯೊ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಅಮಾಶೆಚಿ ಆದ್ಲಿ ರಾತ್‌-10 ಕಾಣಿಯೊ ರೊನ್‌ ಮಾಯ್ಕಲ್‌, ಆಂಜೆಲೊರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 112

Download  View