Categories
Ebook ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅರೆಬಾಷೆ-ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕೋಶ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಕರು
ಅರೆಬಾಷೆ-ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಶಬ್ದಕೋಶ

ಕೆ.ಆರ್‌.ಗಂಗಾಧರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 244

Download  View