ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಅರ್ಚಕ ಬಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ‘ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿ-ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡು’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.