Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಅರ್ಥಶಾ‍ಸ್ತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಯನ್‌ ಡೊ.ಜೊನ್‌ ಕ್ಲ್ಯಾರೆನ್ಸ್‌ ಮಿರಾಂದ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 75

Download  View