Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಅ‍.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ

ಅ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಅ‍.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ‍ ಎಸ್.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 42

Download  View