Categories
Ebook ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಗತ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಗತ್ಯ ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 36

Download  View

ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವುದೋ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ, ಅಭ್ಯುದಯದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆ, ನಂತರ ಅವನತಿಯು ಬರುತ್ತವೆ.