Categories
Ebook ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು ಡಾ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 85

Download  View

ಈ ದುರಂತದಲಿ ನಿನಗೆ ನಾಯಕಿ ಪಟ್ಟ. ನೀನು ದುಃಖಾಂತಗಳ ಸಫಲ ಅಭಿನೇತ್ರಿ. ನಾನೋ? ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಮೆರೆವಾಗ ಯಾವುದೋ ದೂರದೂರೊಂದರಲಿ