Categories
Ebook ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಆಯ್ದ ವಿಮರ್ಶ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಆಯ್ದ ವಿಮರ್ಶ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 99

Download  View

ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಹಾಕೃತಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಸಮಗ್ರ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು