Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತ್ರ ಧೋಂಡೋ ನರಸಿಂಹ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 149

Download  View

ಶ್ರೀವರ ಶೌರೀ ಜಯಮುರವೈರೀ ಜಯಮಂಗಳಕರ ದೇವಾ|| ಪಾವನಶೀಲಾ, ಜಯ ನತಪಾಲಾ ಜಯ ಮುನಿಜನಕೃತಸೇವಾ