Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೨೪

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೨೪ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 809

Download  View

ಚತುರ್ಥ್ಯೇನುವಾಕೇ ದಶ ಸೂಕ್ತಾನಿ| ತತ್ರ ವಯಮು ತ್ವಾಮಿತ್ಯಷ್ಟಾದಶರ್ಚಂ ಪ್ರಥಮಂ ಸೂಕ್ತಂ| ಅತ್ರಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾ|

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು