Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೩೩

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೩೩ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1064

Download  View

ಆಶ್ವಲಾಯನಃ ಸತ್ರಿಣಾಂ ಧರ್ಮೇಷ್ಟೇವಮಾಹ-ಸುತ್ಯಾಸು ಹವಿರುಚ್ಛಿಷ್ಟಭಕ್ಷಾ ಏವಸ್ಯುರ್ಧಾನಾಃ ಕರಂಭಃ ಪರಿವಾಪಃ ಪುರೋಳಾಶಃ ಪಯಸ್ಯೇತಿ ತೇಷಾಂ ಯದ್ಯತ್ಕಾಮಯೇರಂ

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು