Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೬

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೬ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 642

Download  View

ಅಥ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯ ಆರಭ್ಯತೇ| ಪ್ರಥಮೇ ಮಂಡಲ ಏಕದಶ್ಯೇನುವಾಕೇ ಚತ್ವಾರಿ ಸೂಕ್ತಾನಿ ಗತಾನಿ | ಪ್ರ ಮನ್ಮಹ ಇತ್ಯೇತತ್ಪ್ರಯೋದಶರ್ಚಂ ಸೂಕ್ತಂ|

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು